Styrelsen föreslår ökad utdelning

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) har på extra styrelsemöte beslutat att till Årsstämman den 11 maj föreslå en utdelning om 6 öre per aktie. Den föreslagna utdelningen innebär en ökning med 20 procent jämfört med utdelningen år 2018.


Årets andra order till USA

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order från Milwaukee-Mitchell International Airport, USA.Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

SARSYS-ASFT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, lämnar följande Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2018.

Andra halvåret, 1 juli - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen ökade under perioden 1 juli - 31 december med 89,4 procent till 32,0 Mkr (16,9 Mkr),
 • Periodens resultat efter skatt för perioden 1 juli - 31 december uppgick till 707 kkr.(681 kkr),
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,07 kr (0,10 kr),
 • Likvidamedel per den 31 december uppgick till 1,7 Mkr (4,3 Mkr),
 • Största ordern i koncernens historia, ett ramavtal om 35 Mkr, offentliggjordes i pressmeddelande den 12 juli 2018,

Helår 1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen ökade under perioden 1 januari - 31 december 2018 med 84,0 procent till 57,6 Mkr (31,3 Mkr),
 • Årets resultat efter skatt för perioden 1 januari - 31 december uppgick till -5,4 Mkr (1,0 Mkr),
 • Avskrivning goodwill uppgick för perioden 1 januari - 31 december till 1,4 Mkr,
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till - 0,51 kr (0,15 kr),
 • Eget kapital per aktie per den 31 december uppgick till 2,00 kr (1,21 kr),
 • Bolagets soliditet per den 31 december uppgick till 27 procent (45 procent),
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 1,7 Mkr (4,3 Mkr),
 • Inneliggande orderstock per den 31 december uppgick till cirka 66 Mkr.
 • Styrelsen har beslutat att lämna kvartalsredogörelser med start för första kvartalet Q1 2019 tisdagen den 30 april 2019
 • Halvårsrapport per den 30 juni 2019 kommer att lämnas måndagen den 26 augusti 2019,

Samtliga sifferuppgifter ovan avser koncernen. ASFT Industries AB med dotterföretag ingår i koncernredovisningen från och med kvartal 2, 2018.


Årets andra order till Kina

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order om cirka 1,2 Mkr från Shijiazhuang International Airport, Kina. 


Kvartalsinformation samt kalendarium 2019/2020

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) har fattat beslut om att komplettera hel- och halvårsrapporteringen med kvartalsredogörelser för Q1 och Q3. Informationen kommer inte att följa reglerna för halvårsrapporten och kommer därför inte att benämnas kvartalsrapport.


Order till Changchun och München

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order om cirka 1,2 Mkr från Changchun Airport, Kina och en order om cirka 250 000 kr till München International Airport, Tyskland.


Stor order till fem flygplatser i New York & New Jersey

SARSYS-ASFT AB (publ) har via dotterbolaget ASFT Inc, USA, erhållit en order om totalt cirka 9,2 Mkr från Port Authority of New York and New Jersey, USA.


Fin avslutning på året med två nya orders

SARSYS-ASFT AB (publ) har via dotterbolaget ASFT Industries erhållit en order om cirka 1,2 Mkr från Obihiro International Airport, Japan samt en order om cirka 200 000 kr från Proyecto Civil Integral S.A. DE C.V, Mexiko.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: