Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2019

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 9 452 160 SEK (helåret 2018: 3 286 827 SEK) och resultat efter skatt om -1 306 541 SEK (helåret 2018: -5 765 243 SEK) för helåret 2019.

Rentunder Holding publicerar bokslutskommuniké för 2019.

Nästa rapporttillfälle kommer vara halvårsrapport som redovisas 26 augusti 2020.

Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

Bolagets VD lämnar följande kommentar i bokslutskommunikén:

" 2019 har varit ett år med stort fokus på att få en välfungerande säljorganisation i USA och få igång flera tvättanläggningar i USA på ett framgångsrikt sätt. Bolagets omsättning ökar kraftigt under 2019 från 3,3 mkr till 9,5 mkr för helåret. Bolaget minskar förlusten från 5,7 mkr 2018 till 1,3 mkr 2019. Under andra halvåret 2019 visar bolaget till och med en mindre vinst.

Rentunder har idag i USA tvättar levererade till Kalifornien, öst- och västkusten i Florida, Dallas och Houston. Det pågår för närvarande mycket aktivitet i USA för att på ett framgångsrikt sätt ytterligare etablera och växa vårt 50% ägda bolag där. Rentunder äger båttvätten i San Diego och genom dotterbolag är delägare i ytterligare tvättar i USA. På den Svenska marknaden äger Rentunder tvätten i Vaxholm och i Näsbyviken.

För att bolaget ska ta större steg mot att nå sin vision att fasa ut giftig båtbottenfärg behöver våra anläggningar visa på än bättre ekonomiskt utfall på driftnivå, alternativt få draghjälp av strängare miljöregler, eller bidragspengar. Kundnöjdheten bland båtägare som provat våra produkter är generellt mycket hög och den stora majoriteten fortsätter med borsttvättning, istället för målning efter de väl provat vår båttvätt."

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

mikael@driveinboatwash.com

+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari, 2020 kl. 14.30 CET.Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2019

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 5 998 797 SEK (första halvåret 2018: 1 232 986 SEK) och ett resultat på -1 353 035 SEK (första halvåret 2018: -1 831 797 SEK) för första 6 månaderna 2019. Omsättning per aktie var 0,32 kr och resultatet -0,07 kr efter skatt.


Rentunder säljer BIGWASH till Västerås kommun

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Västerås kommun om att leverera en båttvätt till Västerås, Sverige.


Rentunder återköper 2 båttvättar

Rentunder AB har köpt åter de två tvättanläggningar som man levererade till Helsingborgsområdet 2017. Köpet har gjorts efter förhandling då man inte kunnat finna lämplig plats för tvättarna i hamnen.


Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Vid årsstämma i Rentunder Holding AB den 27 juni 2018 fattades i huvudsak följande beslut:


Rentunder offentliggör årsredovisning för 2018

Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2018.


Rentunder kallar till årsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2018.


Rentunder säljer BIGWASH till Trosa kommun

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Trosa kommuns om att leverera en båttvätt till Trosa, Sverige.


Rentunder avslutar mentoravtal

Rentunder Holding AB avslutar mentoravtal med Aqurat när 2 år har gått sedan listning på NGM Nordic MTF som en kostnadsbesparande åtgärd. Sista dag för mentoravtalet är 3 maj 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär