Delårsrapport Q1

1 januari - 31 mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -2 212 647 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 212 647 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 21 907 369

Väsentliga händelser under rapportperioden (2021-01-01 - 2021-03-31)

· Raytelligence noteras i Tyskland

· Blir partner i PICTA-projektet Autumn Leaves för förbättrad falldetektion i nära vård

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Ny release av EaZense

· Raytelligence tecknar avtal med återförsäljarna Milcross MedTech AB och NorthMerge

· Raytelligence får en initial order och tecknar avtal med Careteq, Australien som är verksamma inom hemsjukvård där

avsikten är att integrera EaZense i deras erbjudande.

VD har ordet

Inledningen av 2021 har verkligen präglats av febril verksamhet på Raytelligence.

Försäljning

Stort fokus ligger på försäljning och vi har pågående diskussioner med ett flertal av de mest framåtlutande kommunerna inom digital hälsa Sverige.

Vår försäljningspipline har vuxit sig 10 gånger så stor under kvartalet och vi har en mycket bättre närvaro på marknaden nu. Både kunder partner och konkurrenter är nu väldigt medvetna om vår framfart.

Vi hade redan nu förväntat oss ett flertal orders från kommunerna men tyvärr är processen mer tidskrävande, vi har därför också tillsatt försäljningsresurser inom fastighet och industri där vi fått flera förfrågningar.

Ett avtal med Careteq (https://caretech.com.au/), Australien har tecknats för att integrera EaZense i deras erbjudande till sina kunder, EaZense är en del av en större upphandling i Australien. Careteq har exklusiv rätt att sälja EaZense under 36 månader i Australien och Nya Zeeland.

Dessutom rätt att marknadsföra/sälja systemet även i USA. Vi förväntar oss intäkter med detta avtal i slutet av året.

EaZense

På utvecklingssidan har vi släppt ett nytt gränssnitt med mängder av uppdateringar i molntjänsten, även nya tjänster har

implementerats i EaZense.

Bland annat har vi adderat funktioner som att kunna upptäcka upp till fem personer i ett rum samt att falldetektion har utvecklats vidare.

Arbete har även inletts med en offline-lösning till kriminalvården och andra verksamheter där man inte vill ha ett internetuppkopplat

system, denna funktion kommer stå färdig under sommaren.

Vi utvecklar nu en funktion i Eazense som gör sensorn unikt känslig. Detta kommer att leda till att vi kommer att vara ensamma på

marknaden med funktioner som mätning av hjärtfrekvens och mätning av mycket små rörelser.

I och med att vi nu är i full gång med att utveckla vitalparameterdetektion i vårt system har vi beslutat att lägga den funktionaliteten

direkt i nästa generations EaZense, det finns flera bra anledningar till detta.

Den främsta anledningen är att vi utvecklat EaZense i en riktning som gör att den kommer kunna vara mycket mer finkänslig.

Detta medför att vi har en ny specifikation av hårdvara och mjukvara. Då vi färdigställt denna kommer sensorn vara redo för implementation av flera nya viktiga funktioner, bl.a vitalparameterdetektion.

Då detta blir en ny produkt blir det också den som kommer bli certifierad som medicinskteknisk produkt klass 2 för användning i kliniska miljöer, ex.vis sjukhus.

Befintligt EaZense kommer fortsatt att vara medicinskteknisk produkt klass 1 men uppdateras från MDD till det nya kravet MDR.

Jag ser fram emot ett fortsatt spännande 2021 tillsammans med våra kunder, partners och investerare.

Klas Arvidson

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 8.00 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Year-End Report 2021


Delårsrapport Q3 2021


Interim Report Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Delårsrapport Q1Årsredovisning 2020


Annual Report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year End Report 2020


Delårsrapport Q3 2020Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted