Raytelligence - Nyhetsbrev

Det finns ett stort intresse från marknaden för Raytelligence vilket är otroligt roligt.

Coronapandemin har inneburit att vi fått ställa om en del hur vi arbetar och en del processer har dragit ut på tiden då fysiska möten etc inte har kunnat äga rum. Dock har vi fått tillfälle att prata om hur vi ser på pandemin och hur vi tror att innovativ teknologi kan vara ett vapen för att besegra denna och kommande pandemier. B.la deltog vi under maj i en paneldebatt anordnad av de globala konsultbolaget Hatch och Pandemic Punditry under rubriken "Putting Pandora Back in the Box": Using Emerging Technologies to Fight Pandemics.

Till stor del har dock pandemin inte påverkat oss lika mycket som många andra bolag. Vi har kunnat jobba vidare med utveckling av våra produkter för omsorg och sjukvård samt för industrin under denna period. Vi ser till och med ett ökat intresse globalt för vår produkt Eazense då den ses som ett bra verktyg för att bekämpa smittspridning. I samband med detta har vi som tidigare kommunicerats även tagit beslutet att ha en högre klassificering av EaZense för att nå en större marknad där kraven är högre. Klassificeringsarbetet går enligt plan och vi planerar en marknadsföringskampanj under hösten.

Vi har som tidigare kommunicerats även levererat s.k. "samples" i enlighet med den beställning vi fick tidigare i år till ett stort tyskt sensorbolag, dessa testas nu för fullt.

De avtalsförhandlingar som pågått en längre tid och som syftar till fortsatt samarbete med sensorbolaget har dragit ut på tiden. Detta beror bl.a på världsläget, men även på att det är komplext då avtalet syftar till att vara långsiktigt.

Vidare har vi som kommunicerats knutit viktiga avtal för att öka vår närvaro på andra marknader bl.a med bolaget Mandalay som nu bearbetar den finska marknaden såväl som de baltiska länderna.

Vi har också kunnat fortsätta vårt samarbete med Business Sweden kring kartläggning och strategi för att kunna erbjuda den kanadensiska marknader våra produkter.

Sommaren kommer att vara väldigt produktiv och vi ser med tillförsikt på den närmaste tiden då vi upplever att vi har en mycket bra position. Under hösten kommer vi att ha riktigt starka erbjudanden till både hälso-, sjukvård och industri.

Med detta önskar jag en glad midsommar.

Klas Arvidson

VD

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer


Raytelligence offentliggör utfallet avseende förvärvet av Innowearable AB

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.


Aktieägare i Raytelligence AB föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag mottagit förslag från största ägaren Swedish Adrenaline AB om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB ("Innowearable") ("Förvärvet"). Innowearable är ett onoterat bolag som erbjuder innovativa bärbara sensorer inom sportområdet för prestationshöjning och skadeprevention. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Swedish Adrenaline AB föreslår att Raytelligence extra bolagsstämma beslutar om Erbjudandet, som även förutsätter att stämman beslutar om en ökning av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt godkännande av Förvärvet. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted