Raytelligence - delårsrapport Q2 2021

1 januari - 30 juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 18 506 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -5 836 196 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 782 823 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 25 293 518

1 april - 30 juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 18 506 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -3 623 549 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 570 176 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK

· Antal utestående aktier vid periodens slut 25 293 518

Väsentliga händelser under rapportperioden (2021-01-01 - 2021-06-30)

· Raytelligence noteras i Tyskland

· Erhåller initial order från Careteq, Australien

· Tecknar avtal med Careteq, Australien

· Pilotorder från viktig kommun, Övertorneå

· Erhåller avropsorder, 150 000 USD från Careteq, Australien

· MDR-märkning för Eazense hos Läkemedelsverket

· Order från Luleå Kommun

· Utnyttjande av teckningsoptioner TO1 tillför bolaget ca 9 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Beviljas patent i USA

· Erhåller order, 23 000 USD från Careteq, Australien

VD har ordet

Försäljning

Raytelligence har stort tryck på försäljning som består av 8 personer på heltid.

Vi genomför nu kundmöten dagligen som i de flesta fall resulterar i fördjupning och nya möten med demonstration av systemet och förslag på pilotförsök.

En viktig inriktning vi gjort är att fokusera mer på partnerskap med leverantörer som har befintliga plattformar hos våra nyckelkunder för att på så sätt addera värde i flera led.

Vår medvetna satsning mot kommunerna har resulterat ett flertal orders och pilot-installationer med bl.a Övertorneå som är en av tio s.k. modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Vi ser ett stort intresse från kommunerna och förväntar oss fler orders i närtid.

Volymerna i försäljningen kommer troligtvis att finnas internationellt då säljcykeln är kortare än mot kommuner som har en lång beslutsprocess.

Vår samarbetspartner Careteq https://www.careteq.com.au/, Australien har genererat en större order på ca 1,2 MSEK där leveranserna har påbörjats.

Careteq har indikerat fler större orders avsedd för den amerikanska marknaden.

EaZense

Vi fortsätter att addera nya funktioner i EaZense och kunder har valt vår lösning då vi jämförts med konkurrenter både i Sverige och internationellt. Vi har förstått att produkten står sig väl i konkurrensen framför allt om man blickar lite framåt i vår roadmap.

Befintligt EaZense är fortsatt en medicinskteknisk produktklass 1 och har uppdaterats från MDD till det nya kravet MDR.

Klass 2-certifiering kommer som vi tidigare kommunicerat att gälla för vår nya generations sensor som är under utveckling.

Vi ser i dagsläget inget behov att certifiera befintlig produkt med en högre klassning. Däremot certifierar vi nu EaZense

för de viktiga utlandsmarknaderna bla. USA, Kanada och Australien.

Då vi nu har ett stort tryck i försäljningen och utvecklingen ser jag fram mot ett fortsatt spännande 2021 tillsammans med våra kunder och investerare.

Klas Arvidson, VD

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 8.00 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted