Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 oktober 2022

Extra bolagsstämma i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls idag den 7 oktober 2022, kl. 10.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

 

Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda beslutsförslag, med undantag för förslaget till beslut om apportemission. Avvikelsen i förhållande till det tidigare offentliggjorda beslutsförslaget innebär att teckningsperioden för apportemissionen, d.v.s. acceptperioden för aktieägarna i Innowearable AB att acceptera Bolagets erbjudande att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB, har flyttats fram till att påbörjas två dagar efter dagen Finansinspektionen godkänt Bolagets prospekt som upprättas med anledning av apportemissionen. Bolaget avser återkomma med en uppdaterad tidplan för förvärvet av Innowearable AB i samband med att Finansinspektionen godkänner prospektet.

 

Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman.

Beslut om bolagsordningsändring

Det beslutades i enlighet med tidigare offentliggjort beslutsförslag att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av apportemissionen beslutad enligt nedan rubrik "Beslut om apportemission", understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

 

  • 4 Aktiekapital

 

Tidigare formulering

Nuvarande formulering

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 789 060 SEK och högst 7 156 240 SEK

 

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 11 043 971 SEK och högst 44 175 884 SEK

 

  • 5 Antalet aktier

 

Tidigare formulering

Nuvarande formulering

 

Antalet aktier ska vara lägst 25 558 000 och högst 102 232 000

 

Antalet aktier ska vara lägst 157 771 026 och högst 631 084 104

 

Beslut om att förvärva Innowearable AB

Det beslutades i enlighet med tidigare offentliggjort beslutsförslag att godkänna genomförandet av förvärvet av Innowearable AB som närståendetransaktion.

Beslut om apportemission

Det beslutades att genomföra en apportemission om högst 107 638 888 aktier i Raytelligence till aktieägarna i Innowearable AB som betalning för samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB (apportegendomen), med avvikelse från tidigare offentliggjort beslutsförslag. Avvikelsen innebär att teckningsperioden för apportemissionen, d.v.s. acceptperioden för aktieägarna i Innowearable AB att acceptera Bolagets erbjudande att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB, har flyttats fram från tidigare 11-24 oktober 2022, till att löpa under en period om 14 dagar som påbörjas den andra handelsdagen efter dagen Finansinspektionen godkänt Bolagets prospekt som upprättas med anledning av apportemissionen. Anledningen till att teckningsperioden flyttats fram är Finansinspektionens handläggningstider för prospektet. Bolaget avser återkomma med en uppdaterad tidplan för förvärvet av Innowearable AB i samband med att Finansinspektionen godkänner prospektet.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinsson, CFO Raytelligence

 

070-814 64 65

 

Raytelligence AB

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologiRaytelligence offentliggör utfallet avseende förvärvet av Innowearable AB

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.


Aktieägare i Raytelligence AB föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag mottagit förslag från största ägaren Swedish Adrenaline AB om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB ("Innowearable") ("Förvärvet"). Innowearable är ett onoterat bolag som erbjuder innovativa bärbara sensorer inom sportområdet för prestationshöjning och skadeprevention. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Swedish Adrenaline AB föreslår att Raytelligence extra bolagsstämma beslutar om Erbjudandet, som även förutsätter att stämman beslutar om en ökning av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt godkännande av Förvärvet. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted