Informationsbrev till aktieägare i Raytelligence

Det händer mycket i Raytelligence just nu, därför kommer vi att informera er aktieägare med ett återkommande informationsbrev.

Jag kan konstatera att den omsvängning av bolaget som startade vid årsskiftet är en process som både är nödvändig och som har lyckats hittills. Vi har fått ner kostnadsmassan i företaget samtidigt som vi utvecklat den nya sensorplattformen Radsenz. 

Vi ser fram emot den lansering som görs nästa vecka på Industrimässan i Hannover, där kunder kommer att erbjudas sensorn direkt på mässan.

 

RDZ0122 är den första sensorn baserad på den plattformen och är en sensor som går att använda i ett stort antal applikationer. Det är den första sensorn på marknaden som har en inbyggt web-interface där man lätt kan ställa in sensorns parametrar.

 

Vi har i dag en rad kontakter som är mycket intresserade av sensorn och jobbar via organisationer som Business Germany för att nå ut brett.

 

Bolaget har tillsammans med Autoliv och Chalmers påbörjat ett projekt för att förbättra trafiksäkerheten genom att övervaka bilförare.

Vi ser en ökande trend att säkerställa hälsan hos bilförare där plötslig sjukdom eller trötthet kan orsaka allvarliga olyckor med alvarliga skador som följd.

I DrivER-projektet är det just dessa frågor som vi utreder. Med en radarsensor baserad på vår nya Radsenz-plattform kan vi mäta en rad parametrar när bilen körs, det kan handla om hjärtfrekvens eller andning. Sensorn kan placeras någonstans i kupén av bilen.

Vi tycker det är spännande att se hur vi kan använda vår sensorplattform för att på sikt förbättra trafiksäkerheten tillsammans med en så betydande aktör som Autoliv.

 

När det gäller våra aktiviteter på e-hälsoområdet lanserar vi nu den senaste versionen av Eazense, denna sensor ansluter direkt till kundens system utan att använda vår molntjänst.

Detta ger kunden större frihet och snabbare respons och är lättare att hantera. Sensorn har samma funktionalitet som tidigare, det vill säga: falldetektion, detektion av rörelsemönster och närvaro.

 

Vi ser ett stort intresse för dessa funktioner som kan göra stor skillnad i vården och är i startgroparna för några upphandlingar i Sverige.

 

Utanför Sverige är det mest Careteq i Australien och USA som har de mest spännande installationerna. Speciellt i USA ser stor aktivitet och väntar oss ordrar inom kort därifrån.

 

En annan regional marknad som vi bearbetar via Business Sweden är Spanien.

 

Raytelligence ändring av kursen om ett större fokus på teknik och produkter snarare än specialisering inom hälsosektorn och tjänster bedömer vi snabbt ge ökad omsättning och större bruttomarginaler.

 

Raytelligence genomför just nu en företrädesemission för befintliga och nya aktieägare för att kunna påskynda Bolagets utveckling. Du kan läsa mer om emissionen under följande länk:

 https://mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-units-i-raytelligence-ab/

 

Pelle Viberg

För frågor hänvisas till:

Pelle Viberg, VD Raytelligence

[email protected]

0702-20 33 82

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Nerladdningsbara filer


Raytelligence offentliggör utfallet avseende förvärvet av Innowearable AB

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.


Aktieägare i Raytelligence AB föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag mottagit förslag från största ägaren Swedish Adrenaline AB om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB ("Innowearable") ("Förvärvet"). Innowearable är ett onoterat bolag som erbjuder innovativa bärbara sensorer inom sportområdet för prestationshöjning och skadeprevention. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Swedish Adrenaline AB föreslår att Raytelligence extra bolagsstämma beslutar om Erbjudandet, som även förutsätter att stämman beslutar om en ökning av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt godkännande av Förvärvet. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted