Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde den 18 maj 2015 sin avsikt att notera Bolagets aktier(*1) på Nasdaq First North Premier. Bolaget offentliggör nu prospekt och pris för noteringen. Priset per aktie har fastställts till 50 SEK. Prime Living uppför och förvaltar studentbostäder i Sverige och är inne i en expansionsfas inriktad på de tre huvudsegmenten, Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Bolaget avser att under en fyraårsperiod uppföra ytterligare cirka 3 100 lägenheter vilket ger en total portfölj på ca 3 400 lägenheter med ett uppskattat fastighetsvärde på 3,4 miljarder kronor.


Kommuniké från Prime Livings årsstämma

Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") årsstämma hölls kl. 14.00 den 21 maj 2015 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm.


Prime Living offentliggör avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och notering på Nasdaq First North Premier

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av stamaktier och en notering av stamaktierna på Nasdaq First North Premier ("Noteringen" eller "Erbjudandet"). Prime Living uppför och förvaltar studentbostäder i Sverige och är inne i en expansionsfas inriktat på de tre huvudsegmenten, Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Bolaget avser att under en fyraårsperiod uppföra ytterligare cirka 3 100 lägenheter vilket ger en total portfölj på ca 3 400 lägenheter med ett uppskattat fastighetsvärde på 3,4 miljarder kronor.Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015

Prime Living offentliggör årsredovisning för 2014 med K2-justeringar jämfört med tidigare avlämnad bokslutskommuniké och kallar till årsstämma den 21 maj 2015 Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns från och med idag publicerad på bolagets webbplats, www.primeliving.se, samt på bolagets kontor på Sturegatan 32 i Stockholm.
Prime Livings emission av preferensaktier om 130 Mkr övertecknad

Emissionen av preferensaktier har övertecknats och bolaget tillförs 130 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Preferensaktien ger förtur till en utdelning på 8,5% av nominellt belopp under fem år. Notering kommer ske på Nasdaq OMX First North med första handelsdag planerad till den 18 december 2014. Till varje aktie hör en teckningsoption som ger rätt att teckna en stamaktie till en kurs på 27 kr vilket motsvarar ett värde på bolaget på 270 Mkr. Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted