Precio Fishbone Bokslutskommuniké 2020

Vi har ökat resultatet och EBITA-marginalen till 13,2 % under det fjärde kvartalet trots att omsättningen har minskat. Högre genomsnittliga timpriser och högre debiteringsgrad har delvis kompenserat för att vi är färre konsulter jämfört med samma period förra året, men inte helt. För helåret har omsättningen ökat med 2,3 % och passerat 250 MSEK. EBITA-marginalen för helåret har höjts till 11,3 %.

Kvartalet oktober - december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 67,2 mkr (69,8).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 8,9 mkr (7,5).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 13,2 % (10,7%).

· Resultat efter skatt blev 6,9 mkr (5,6).

· Vinst per aktie efter skatt blev 0,74 kr (0,60).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 11,7 mkr (7,7) vilket motsvarar 1,28 kr per aktie (0,84).

Helåret januari - december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 250,0 mkr (244,3).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 28,2 mkr (25,3).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (10,3 %).

· Resultat efter skatt blev 20,6 mkr (19,0).

· Vinst per aktie efter skatt blev 2,20 kr (2,02).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 33,5 mkr (29,2) vilket motsvarar 3,65 kr per aktie (3,18).

· Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2020 besluta om en ordinarie utdelning på 1,90 (0,00) kronor per aktie.

· Därutöver avser styrelsen föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2020 besluta om en extra utdelning på 1,00 (0,00) kronor per aktie.

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 klockan 08:00.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00

Christer Johansson, VD, 073 078 80 40

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, London och Ottawa. Totalt är 245 personer anställda i koncernen. Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl produkter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom fyra områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Cloud Productivity. Företaget är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.

Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Torsdagen den 6 maj 2021 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Delårsrapport januari - mars 2021

PRECIO FISHBONE AB (publ)

KVARTALSRAPPORT

Januari - mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 64,2 mkr (65,8).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,0 mkr (7,3).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,0 % (11,0%).

· Resultat efter skatt blev 5,2 mkr (5,3).

· Vinst per aktie efter skatt blev 0,54 kr (0,55).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,8 mkr (7,7) vilket motsvarar 0,96 kr per aktie (0,84).

· Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en ordinarie utdelning om 1,90 kr per aktie (0,00) samt en extra utdelning om 1,00 kr per aktie (0,00).


Precio Fishbones årsredovisning för 2020 publicerad

PRECIO FISHBONES ÅRSREDOVISNING FÄRDIGSTÄLLD OCH PUBLICERAD


VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021, kl 17.30 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.Delårsrapport januari - september 2020

Vi har en hög debiteringsgrad och stabil prisnivå i konsultdelen av verksamheten och trots att nykundsförsäljningen av våra egna mjukvaruprodukter inte är på den nivå vi önskar ökar vi omsättningen och stärker marginalen jämfört med Q3 2019. Omsättningen har ökat med 4 % under kvartalet och vi har lyckats öka EBITA-marginalen från 7,5 % till 9 % jämfört med förra året.


Precio Fishbone gratulerar Malmö Stad till utmärkelsen Digital Workplace of the Year Award 2020

Precio Fishbone och teamet runt Omnia säger ett stort grattis till vår kund Malmö stad för att man belönats med utmärkelsen Digital Workplace of the Year Awards for User Engagement.

Utmärkelsen Digital Workplace of the Year delas ut av Digital Workplace Group och Simpler Media Group, utgivare av CMSWIre, och bland tidigare vinnare hittar vi bland annat American Express, Liberty Mutual Insurance och BNY Mellon.Precio Fishbone lämnar rapport för januari - juni 2020

Inför kvartalet var osäkerheten stor och vi befarade att påverkan från covid-19 skulle vara kraftig. Våra farhågor har lyckligtvis inte besannats utan påverkan har varit begränsad, hittills är bäst att lägga till för det är fortsatt osäkert hur mycket vi kan komma att påverkas. Nykundsförsäljning och uppstart av större projekt är det som påverkats mest. Det gäller främst våra produkter och särskilt utanför de marknader där vi har lokal närvaro. Lättnader i reserestriktioner kommer att förbättra våra möjligheter men vi kommer ha fortsatt tufft under hösten med nykundsförsäljning.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted