Omnia - i toppen av global utvärdering av intranätprodukter för tredje året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia är för tredje året i rad marknadens högst rankade intranätprodukt för SharePoint och Office 365.

Analysföretaget Clearbox har precis kommit ut med sin globala årliga utvärdering av Intranet in a box-produkter för Microsoft SharePoint och Office 365. Genomgången är som vanligt mycket grundlig och en djupgående analys av 30 produkter kompletteras med en översikt av ytterligare 22 produkter. Omnia ligger glädjande nog i toppen av alla produkter för tredje året i rad.

Utvärderingen baseras till en del på intervjuer med Omniaanvändare och en genomgång av bl a supportorganisation, utvecklingstakt och mobilitet. En annan del är en extensiv genomgång och bedömning av scenarier inom åtta viktiga områden som nyhetspublicering, användarupplevelse, sök och navigation och integration. Omnia lyckades mycket bra inom alla områden och särskilt lyftes användarvänlighet, snabbhet och prestanda, flexibilitet och konkurrenskraftig kostnadsbild fram i sammanfattningen av utvärderingen.

- Vi är stolta över att Omnia återigen är topprankat i en mycket hårt internationell konkurrens, säger Anders Fagerlund, Product Offering Manager för Omnia. Omnia fick högsta möjliga poäng för användarupplevelse vilket är extra roligt för det är ett område vi genomgående prioriterat högt i utvecklingen av produkten. Det var också mycket glädjande att se att vi bedömdes vara marknadsledande vad gäller prestanda och snabbhet. Att få riktigt bra prestanda för Omnia tillsammans med Office 365 har vi arbetat stenhårt med och lyckats lösa vilket värdesätts högt av både befintliga och nya kunder.

- Att hamna högt i Clearbox gedigna och oberoende genomgång av alla intranätprodukter är mycket viktigt för oss. Det går inte att vila på gamla meriter för utvecklingen går snabbt framåt och det krävs hårt arbete för att fortsätta vara ledande. Rapportens genomslag är stort och att vi lyckats bibehålla vår position är viktigt för våra möjligheter till fortsatt internationell expansion. Konkurrensen är tuff men vi har lyckats positionera Omnia på ett sätt som gör att vi har stora möjligheter att hjälpa fler organisationer att skapa en modern digital arbetsplats för sina medarbetare, säger Christer Johansson VD för Precio Fishbone. Ökningstakten för antalet Omniaanvändare är just nu 50 % och kan vi hålla den takten kommer vi passera 1 000 000 användare globalt under första delen av nästa år.

För mer information om Omnia eller undersökningen, kontakta Anders Fagerlund (+46 70 824 80 10), Product Offering Manager Omnia eller Christer Johansson (+46 73 078 80 40), VD för Precio Fishbone.

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representations-kontor i London och Ottawa. Totalt är 260 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl produkter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom fyra områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Cloud Productivity.

Företaget är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.
Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Markets regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. Erik Penser Bank kan kontaktas på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

www.preciofishbone.se 

Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Tisdagen den 9 juni 2020 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:Delårsrapport januari - mars 2020

Under 2020 års första kvartal har vi haft en omsättningsökning på nära 8 % och ett EBITA-resultat i nivå med förra årets första kvartal. Kvartalet har påverkats av covid-19 pandemin under slutet av perioden men i begränsad omfattning. Påverkan kommer vara större under kommande kvartal men slår mycket olika mot olika delar av vår verksamhet.


Kallelse till årsstämma

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Omnia får utmärkelsen Intranet Choice Europe för tredje året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia utnämns för tredje året i rad till Intranet Choice Europe av analysföretaget Clearbox.


Omnia - i toppen av global utvärdering av intranätprodukter för tredje året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia är för tredje året i rad marknadens högst rankade intranätprodukt för SharePoint och Office 365.


KVARTALSRAPPORT Juli - september 2019

Kvartalet juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 50,2 mkr (48,4).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 3,8 mkr (4,8).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,5 % (9,9%).

· Resultat efter skatt blev 2,4 mkr (3,3).

· Vinst per aktie efter skatt blev 0,26 kr (0,35).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,3 mkr (4,5) vilket motsvarar 0,57 kr per aktie (0,49).

Niomånadersperioden januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 174,6 mkr (162,6).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 17,8 mkr (17,2).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,2 % (10,6%).

· Resultat efter skatt blev 13,1 mkr (11,9).

· Vinst per aktie efter skatt blev 1,42 kr (1,30).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 21,5 mkr (16,2) vilket motsvarar 2,34 kr per aktie (1,81).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted