Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 3

En omsättningsökning på 9,5 % och ett EBITA-resultat som ökat med 31 % jämfört med förra året är givetvis mycket positivt. Prenumerationsintäkter från SaaS-tjänsterna kompenserar för semesteruttag men det tredje kvartalet ändå vårt svagaste vilket syns på EBITA-marginalen som är 5,6 % (4,7 %).


Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - juni 2022

Under kvartalet har omsättningen ökat med 2 procent för bolaget totalt. Hela ökningen kommer från våra egenutvecklade SaaS-tjänster. Konsultdelens omsättning har minskat något då antalet konsulter i genomsnitt varit färre. Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - mars 2022

Vi har haft en god beläggning och ett bra affärsläge under kvartalet trots att vi under januari påverkats av covid-19-pandemin genom hög sjukfrånvaro.

Vi fortsätter att växa men då vi ökat de strategiska satsningarna på marknader utanför Sverige så är resultat och marginal lägre än för det första kvartalet 2021.Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022, kl 17.30 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2021 Precio Fishbone

Återhämtning i kvartalet trots påverkan av covid-19

Omsättningen ökade i det fjärde kvartalet och en stark marknad har gett en resultatmässig återhämtning efter ett svagare tredje kvartal. Återhämtningen mattades dock av på grund av mycket höga sjukskrivningstal i slutet av kvartalet. I december var sjukskrivningarna hela 440 % högre än i december 2020. Den höga smittspridningen av omikron är orsaken till våra höga sjukskrivningstal.


Omnia tilldelas utmärkelsen 'Intranet Choice 2022'

Precio Fishbones SaaS-tjänst Omnia har fått utmärkta recensioner och har utsetts till rekommenderad produkt i rapporten 'Intranet and Employee Experience Platforms 2022'.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted