Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - mars 2022

Vi har haft en god beläggning och ett bra affärsläge under kvartalet trots att vi under januari påverkats av covid-19-pandemin genom hög sjukfrånvaro.

Vi fortsätter att växa men då vi ökat de strategiska satsningarna på marknader utanför Sverige så är resultat och marginal lägre än för det första kvartalet 2021.Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2022, kl 17.30 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2021 Precio Fishbone

Återhämtning i kvartalet trots påverkan av covid-19

Omsättningen ökade i det fjärde kvartalet och en stark marknad har gett en resultatmässig återhämtning efter ett svagare tredje kvartal. Återhämtningen mattades dock av på grund av mycket höga sjukskrivningstal i slutet av kvartalet. I december var sjukskrivningarna hela 440 % högre än i december 2020. Den höga smittspridningen av omikron är orsaken till våra höga sjukskrivningstal.


Omnia tilldelas utmärkelsen 'Intranet Choice 2022'

Precio Fishbones SaaS-tjänst Omnia har fått utmärkta recensioner och har utsetts till rekommenderad produkt i rapporten 'Intranet and Employee Experience Platforms 2022'.


Precio Fishbone vinner upphandling av ny tjänst mot spelmissbruk

Precio Fishbone har vunnit en upphandling för att nyutveckla tre delsystem för Spelinspektionen kallat Spelpaus.se.

Spelpaus.se är en tjänst där spelare på till exempel online-casinon kan stänga av sig själva för allt spel i Sverige.

Beräknat ordervärde är över 12,5 MSEK


PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2021

Vårt tredje kvartal 2021 är tyvärr ett av våra svagaste. För första gången gjorde vi en förlust i augusti. Debiteringsgraden för vår konsultdel samma månad var inte alls på den nivå vi brukar lyckas med utan var blygsamma 77 %. Vi har lyckats mindre bra med att få en bra start på hösten. Att alla i organisationen kavlat upp ärmarna i september har inte räckt ända fram trots en stark spurt. Under det sista kvartalet är min bedömning att situationen fortsatt kommer att förbättras och att vi kommer tillbaka till en god lönsamhetsnivå.


Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Kvartalet april - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 65,8 mkr (64,7).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,1 mkr (7,4).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,8 % (11,5 %).

· Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (5,4).

· Vinst per aktie efter skatt blev 0,61 kr (0,58).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,6 mkr (8,6) vilket motsvarar 0,93 kr per aktie (0,94).

· Årsstämman beslöt att lämna 1,90 (0,00) i ordinarie utdelning och 1,00 (0,00) kr per aktie i utdelning.

· 105 000 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier under 2024 till en kurs om 77,10 kr per aktie har tecknats inom ramen för ett personaloptionsprogram.

Halvåret januari - juni 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 130,0 mkr (130,6).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 14,1 mkr (14,7).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,9 % (11,2 %).

· Resultat efter skatt blev 10,8 mkr (10,6).

· Vinst per aktie efter skatt blev 1,15 kr (1,13).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 17,4 mkr (16,3) vilket motsvarar 1,90 kr per aktie (1,78).


Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Torsdagen den 6 maj 2021 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted