PowerCell tecknar avtal för serieleverans av bränslecellsstackar till ZeroAvia med potentiellt värde upp till 1,51 miljarder SEK

PowerCell har tecknat världens första kontrakt någonsin som omfattar serieleverans av bränsleceller för vätgaselektricitet till flygindustrin. Kunden är det banbrytande utsläppsfria flygbolaget ZeroAvia. Ordern, vars värde potentiellt kan uppgå till 1,51 miljarder SEK, är villkorad av att ZeroAvia erhåller nödvändiga certifieringar och omfattar 5 000 bränslecellsstackar med leveransstart 2024. Cirka 25 MSEK av ordervärdet kommer att påverka intäkterna 2022.

fokuserar på vätgaselektriska lösningar för flyg och siktar på att lansera ett plan med 19 säten och en räckvidd på 55 landmil (300 nautiska miles) 2025. ZeroAvia har redan passerat betydande milstolpar för flygtester och har ett antal viktiga partnerskap med större OEM:er inom flygindustrin och med större globala flygbolag som British Airways, United Airlines och American Airlines.

Det totala ordervärdet på potentiellt 1,51 miljarder SEK förutsätter att ZeroAvia erhåller nödvändiga certifieringar för den vätgaselektriska drivlinan. Båda parter är övertygade om att tekniken kommer att erhålla nödvändig certifiering och accelerera utvecklingen för att göra den kritiska flygindustrin fri från koldioxidutsläpp.

PowerCell kommer, när flygcertifieringarna genomförts, att leverera bränsleceller om totalt 0,5 GW omfattande 300 kW SuperStackmoduler som baseras på den industrialiserade 100 kW bränslecellsstacken. ZeroAvia använder SuperStackmodulerna för att tillverka en 600 kW, lågtemperatur, vätgaselektrisk drivlina för det certifierade bränslecellsdrivna kommersiella planet med 19 säten.

Som en del av avtalet kommer PowerCell att etablera en enhet i Storbritannien för slutmontering och anpassning av teknologi till ZeroAvias bränslecellsystem och applikation. Den nya enheten ger PowerCell både närhet till kunden och den betydande flygindustrin.

"Vi är stolta över det här avtalet för serieleveranser som visar att den krävande flygindustrin, som leder utvecklingen av vätgaselektriska lösningar, ser vår positionering och erbjudande 'Industrialized Innovation' som genuint värdeskapande", säger PowerCells vd Richard Berkling. "Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med ZeroAvia - som är ledande i omställningen till ett hållbart flyg - och att tillsammans bidra till en utsläppsfri flygflotta."

"Vi ska genomföra en grön revolution inom flyget och vätgaselektriska drivsystem är den enda hållbara och skalbara lösningen för ett utsläppsfritt flyg", säger Val Miftakhov, ZeroAvias grundare och vd. "Vi vänder oss till en mångmiljardmarknad för att konvertera flygplan till utsläppsfria motorer och för att kunna möta den möjligheten behöver vi en garant i vår leveranskedja som kan erbjuda högkvalitativa LTPEM-bränslecellsstackar. Den här affären ger oss den tryggheten från en leverantör som har varit en viktig del i våra tidiga konstruktioner och tester mot ett certifieringssystem."

För mer information kontakta gärna:

Richard Berkling                   
Vd                              
Tel: +46 31 720 36 20                
E-post: [email protected]         

Denna information är sådan information som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 oktober 2022, kl 13.05.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 503 000 50.

Om ZeroAvia

ZeroAvia är en ledare inom utsläppsfritt flyg som fokuserar på vätgaselektriska lösningar. Bolaget riktar sig till många olika marknader och har initialt som mål ett flygplan med 9-19 säten och 300 miles räckvidd till 2025 och ett plan med 40-80 säten och upp till 700 miles räckvidd till 2027. ZeroAvia är baserat i Storbritannien och USA och har redan erhållit försökscertifikat från CAA och FAA för sina två prototypflygplan. Bolaget har också klarat betydande flygtestmilstolpar, säkrat ett antal viktiga partnerskap med stora OEM:er och stora globala flygbolag samt är på väg mot kommersiellt flyg 2024. Företagets expanderande verksamhet i Storbritannien stöds av bidrag från Storbritanniens Aerospace Technology Institute och Innovate UK. ZeroAvia ingår i den brittiska regeringens Jet Zero Council. För mer information, besök zeroavia.com, följ @ZeroAvia på Twitter, Instagram och LinkedIn.

Nerladdningsbara filer

Valberedning utsedd inför PowerCell Swedens årsstämma 2023

Årsstämman som hölls den 3 maj i år fastställde principer för hur valberedningen i PowerCell Sweden AB (publ) ("Powercell") ska utses. Utgångspunkt för sådan bedömning har varit ägarförhållandena per den 30 juli 2022 i tillägg till en representant från PowerCells styrelse i form av styrelseordföranden. Valberedningens representanter har nu utsetts.


Ännu ett kvartal med fortsatt tillväxt och branschledande bruttomarginal

PowerCell Sweden AB ökade försäljningen med 23% till 55,6 MSEK (45,1) under tredje kvartalet 2022. Den branschledande bruttomarginalen förbättrades till 35,5% (32,5), vilket speglar PowerCells förmåga att skala upp produktionen samtidigt som effektiviteten och produktiviteten förbättras.


PowerCell tecknar avtal för serieleverans av bränslecellsstackar till ZeroAvia med potentiellt värde upp till 1,51 miljarder SEK

PowerCell har tecknat världens första kontrakt någonsin som omfattar serieleverans av bränsleceller för vätgaselektricitet till flygindustrin. Kunden är det banbrytande utsläppsfria flygbolaget ZeroAvia. Ordern, vars värde potentiellt kan uppgå till 1,51 miljarder SEK, är villkorad av att ZeroAvia erhåller nödvändiga certifieringar och omfattar 5 000 bränslecellsstackar med leveransstart 2024. Cirka 25 MSEK av ordervärdet kommer att påverka intäkterna 2022.


PowerCell Sweden AB inbjudna delta i EU-projekt avseende utveckling av miljömässigt hållbart flyg

PowerCell Sweden AB har bjudits in till kontraktsförhandlingar av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking vars mål är att utveckla en ny generation miljömässigt hållbart flyg. Efter genomförda förhandlingar kan PowerCell bli delaktigt i utvecklingen av ett specialanpassat bränslecellssystem på flera megawatt.


Chief Operating Officer Torbjörn Gustafsson tillträder idag också rollen som CFO

PowerCells Chief Operating Officer Torbjörn Gustafsson tillträder idag som CFO. Genom att kombinera de båda rollerna får Torbjörn Gustafsson goda insikter och kontroll för att stötta PowerCell i den fortsatta tillväxtresan.


PowerCell får order på bränslecellsystem från amerikanska Amogy till ammoniakdriven arbetsbåt

PowerCell Sweden AB har fått en order på bränslecellsystem och relaterade tjänster från amerikanska Amogy som ska installeras i en arbetsbåt. Amogys mål är att omvandla ammoniak till en hållbar energikälla och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporter. Företaget har bland annat framgångsrikt konstruerat den första ammoniakdrivna utsläppsfria 5 kW-drönaren och visat en 100 kW-traktor.


PowerCell tecknar avsiktsförklaring med ZeroAvia avseende serieleveranser av bränslecellsstackar

PowerCell Sweden AB har tecknat en avsiktsförklaring med brittiska ZeroAvia avseende serieleveranser av 100 kW bränslecellsstackar från och med 2024.
I nuläget uppskattas att en slutlig överenskommelse kan komma att omfatta leverans av 5 000 stackar under en femårsperiod. Slutgiltiga kommersiella villkor har ännu inte förhandlats utan detta avses att genomföras i nästa steg. Det är parternas ambition enligt avsiktsförklaringen att kunna träffa en slutgiltig överenskommelse under det tredje kvartalet 2022.


Den starka utvecklingen bekräftar att PowerCell är väl positionerat för fortsatt tillväxt

PowerCell Sweden AB ökade försäljningen med 103% till 57,3 MSEK (28,2) under andra kvartalet 2022. Bruttomarginalen förbättrades till 44,6% (34,8), vilket speglar PowerCells förmåga att öka volymerna samtidigt som erbjudandet och processerna industrialiseras. Rörelseresultatet på -24,6 MSEK (-21,7) påverkades av investeringar i organisationen för att förkorta ledtiderna och ytterligare stabilisera verksamheten liksom leveransförmågan.


PowerCell Sweden får megawatt-order på bränslecellssystem för bogserbåtar värd ca 37 MSEK

PowerCell Sweden AB har fått en order från amerikanska Maritime Partners på bränslecellssystem med en total effekt på flera megawatt värd cirka 37 MSEK (3,6 MUSD) för leverans under det tredje kvartalet 2023. Maritime Partners planerar att under 2023 lansera världens första vätgaselektriska bogserbåt, M/V Hydrogen One.


Bränslecellssystem från PowerCell ombord på världens första bränslecellselektriska dumper-prototyp

Ett bränslecellssystem från PowerCell Sweden står för kraften på världens första vätgaselektriska och helt utsläppsfri dumper-prototyp som byggts av Volvo Construction Equipment. Dumpern är resultatet av ett forskningsprojekt där även RISE Research Institutes of Sweden och FFI, ett samarbete mellan Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten, ingått.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted