Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Produktionsrapport juli 2022

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juli 2022 uppgick till 27 553 fat, motsvarande 889 fat per dag.

 Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2022 och 2021 för respektive region.

 

 

2021

2022

 

 

Genomsn

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Total produktion, fat

 

 

 

 

 

 

 

Basjkirien

 

8 157

6 879

6 409

6 328

6 433

6 087

8 344

Komi

 

22 129

21 444

18 818

19 701

19 165

19 956

19 085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa fat

30 286

28 323

25 227

26 029

25 598

26 043

27 429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Basjkirien

 

 

7 427

 

 

 

 

 

Komi

 

 

20 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa fat

 

 

27 553

 

 

 

 

 

 

 

2021

2021

Per dag

Genoms

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basjkirien

 

268

222

229

204

214

196

278

Komi

 

728

692

672

636

639

644

636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa fat per dag

996

914

901

840

853

840

914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Basjkirien

 

 

240

 

 

 

 

 

Komi

 

 

649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa fat

 

 

889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrosibir äger 100% av Ingeo Holding samt 51% av Company Ufa Petroleum, båda ryska bolag i Basjkirien. Båda dotterbolagen innehar två prospekterings- / produktionslicenser. Petrosibir äger också 49% av det cypriotiska bolaget Ripiano, vars helägda ryska dotterbolag innehar tre produktionslicenser i Komi.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850

[email protected]

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 33,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt rysk klassificering uppgår olje- och gasreserverna till 35,4 miljoner ABC1+C2 fat oljeekvivalenter (rysk klassificering liknar 2P reserver enligt SPE PRMS standard). Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman i Petrosibir AB publ ("Bolaget) hölls den 23 november 2022 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from extraordinary general meeting

Shareholders of Petrosibir AB publ (the "Company") passed the following main resolutions at the extraordinary general meeting held on 23 November 2022.
Kallelse till extra bolagsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den 23 november 2022 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Extraordinary General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting to be held at 10 AM on 23 November 2022 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.


Petrosibir AB (publ) publicerar kontrollbalansräkning

Styrelsen har i enlighet med 25 kap. 13 § Aktiebolagslagen ("ABL") upprättat en kontrollbalansräkning som granskats av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen visar att bolagets totala tillgångar understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.


Petrosibir AB (publ) publishes a balance sheet for liquidation purposes

The Board has, in accordance with 25 Chap. 13 § of the Swedish Companies Act prepared a balance sheet for liquidation purposes which has been examined by the auditor of the company. The balance sheet reveals that the total equity of the company is less than half of the registered share capital.
Produktionsrapport juli 2022


Production report July 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted