Production report April 2022

Petrosibirs total oil production during April 2022 amounted to 25,598 barrels, equivalent to 853 barrels per day.

The table below summarises the average monthly / daily production in 2021 and per month in 2022, broken down by region.

 

 

2021

2022

 

Average

Jan

Feb

Mar

Apr

Total production

 

 

 

 

 

Bashkiria

 

8 157

6 879

6 409

6 328

6 433

Komi

 

22 129

21 444

18 818

19 701

19 165

 

 

 

 

 

 

 

Total barrels

30 286

28 323

25 227

26 029

25 598

 

 

 

 

 

 

 

Per day

 

 

 

 

 

 

Bashkiria

 

268

222

229

204

214

Komi

 

728

692

672

636

639

 

 

 

 

 

 

 

Total barrels per day

996

914

901

840

853

Petrosibir owns 100% of IngeoHolding and 51% of Company Ufa Petroleum, both Russian companies in Bashkiria. Each subsidiary holds two exploration/production licences. Petrosibir also owns 49% of the Cypriot company Ripiano, whose wholly owned Russian subsidiaries hold three production licences in Komi.

For more information, please contact:
Pavel Tetyakov, CEO, +46 8 407 1850

[email protected]

 www.petrosibir.com

About Petrosibir

Petrosibir is a Swedish company focused on exploring and developing concessions in Russia. The company holds licences in the Russian republics of Bashkiria and Komi. Petrosibirs 2P oil and gas reserves amount to 33.6 million barrels of oil equivalent or 35.4 million barrels of ABC1+C2 Russian State Balance Reserves (similar to 2P reserves under SPE PRMS standards). The Petrosibir share is traded on the OTC-list at beQuoted starting from 17 February 2016 under the symbol PSIB-BThis is an English translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.Produktionsrapport maj 2022


Production report May 2022
Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma den 30 juni 2022 kl. 10.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Petrosibir AB (publ)

The shareholders of Petrosibir AB (publ) (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 10 AM on 30 June 2022 at Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 in Stockholm.Production report April 2022


Produktionsrapport mars 2022


Production report March 2022
Bokslutskommuniké 2021

Januari-december 2021

· Totala intäkter: 64 (39) mkr

· Rörelseresultat: -1 (-1) mkr

· Rörelseresultat exklusive kostnadsförda borrutgifter: 8 (-1) mkr

· Årets resultat: -3 (0) mkr

· Årets resultat exklusive kostnadsförda

borrutgifter: 6 (0) mkr

Resultat per aktie -0,09 (0,0) kr

Juli-december 2021
· Intäkter: 33 (19) mkr

· Rörelseresultat: 5 (-1) mkr

· Periodens resultat 5 (-1) mkr

· Resultat per aktie 0,17 (0,03) kr


Year-end report 2021

January - December 2021

· Total revenue: SEK 64 (39) million

· Operating result: SEK -1 (-1) million

· Operating result excluding expensed drilling costs: SEK 8 million (-1)

· Net income SEK -3 (0) million

· Net income excluding expensed drilling costs: SEK 6 (0) million

· Earnings per share: SEK -0.09 (0.0)

July - December 2021

· Revenue: SEK 33 (19) million

· Operating result: SEK 5 (-1) million

· Net income SEK 5 (-1) million

· Earnings per share: SEK 0.17 (0.03)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted