Delårsrapport januari - juni 2021

Januari-juni 2021

  • Totala intäkter: 30 (20) mkr
  • Rörelseresultat: -6 (0) mkr
  • Rörelseresultat exkl nedskrivning: 3 (0) mkr *
  • Periodens resultat: -8 (1) mkr
  • Periodens resultat exkl nedskrivning: 1 (1) mkr*
  • Resultat per aktie: -0,26 (0,03)

*Bolaget har kostnadsfört samtliga kostnader relaterade till borrningen av brunnen Orlinskaya-1 på Suyanovskoye, 8,6 mkr

VD' s kommentar

Bäste aktieägare,

Bifogat finner ni resultatet för första halvåret 2021 som innehöll en hel del händelser.

Trots den fortsatta globala COVID-19 pandemin återhämtar sig oljemarknaden med stigande oljepriser som nått nivåer vi såg innan krisen. Den tillkommande produktionen från Yanbayskaya-fältet har tillsammans med stigande oljepriser hjälpt oss att uppnå lönsamhet i verksamheten trots väsentliga investeringar och trots en naturlig produktionsminskning på vårt huvudsakliga fält, Ayazovskoye.

En av två prospekteringsbrunnar på Suyanovskoye-licensen innebar ett nytt oljefält inom licensområdet, Yanbayskaya. Fältet togs i produktion före planerad starttidpunkt. Den andra brunnen visade inte på några kommersiella oljenivåer men gav ändock viktig information om geologin i området. Vi planerar återkomma till och utvärdera potentialen i Orlinskaya när vi har den ny data från seismiken. Framgången med Yanbayskaya leder vägen till en större prospekteringspotential på Suyanovskoye-licensen och vi planerar borra både nya produktions- som prospekteringsbrunnar baserat på den pågående 2D och 3D seismiken som förväntas avslutas mot slutet av året.

Pavel Tetyakov, VD

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 12.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolagets verksamhet i Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.Verksamhetsuppdatering 2021


Operations update 2021


Produktionsrapport för oktober 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2021 uppgick till 30 933 fat, motsvarande 998 fat per dag.


Production report for October 2021

Petrosibir's total oil production during October 2021 amounted to 30,933 barrels, equivalent to 998 barrels per day.


Produktionsrapport för september 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under september 2021 uppgick till 29 990 fat, motsvarande 1 000 fat per dag.


Production report for September 2021

Petrosibir's total oil production during September 2021 amounted to 29,990 barrels, equivalent to 1,000 barrels per day.


Produktionsrapport för juli 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juli 2021 uppgick till 31 405 fat, motsvarande 1 013 fat per dag.


Production report for July 2021

Petrosibir's total oil production during July 2021 amounted to 31,405 barrels, equivalent to 1,013 barrels per day.


Produktionsrapport för juni 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juni 2021 uppgick till 31 311 fat, motsvarande 1 044 fat per dag.


Production report for June 2021

Petrosibir's total oil production during June 2021 amounted to 31,311 barrels, equivalent to 1,044 barrels per day.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted