Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Peckas Naturodlingar genomför företrädesemission om cirka 11,2 MSEK (kompletterad version)

Peckas Naturodlingar AB - världsledande inom kretsloppsodling (akvaponisk odling) - meddelar att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier. Beslutet sker med bemyndigande från årsstämma den 25 april 2019. Företrädesemissionen omfattar högst 1 177 333 B-aktier till teckningskursen 9,5 SEK. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie oavsett serie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Fulltecknad företrädesemission tillför bolaget cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader, varav 588 666,50 SEK avser aktiekapitalökning.

Emissionen i sammandrag
Teckningskurs: 9,50 SEK
Sista dag aktien handlas inklusive teckningsrätter: 2020-02-11
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätter: 2020-02-12
Avstämningsdag: 2020-02-13
Publicering av memorandum: 2020-02-14
Teckningstid: 2020-02-17 - 2020-03-02
Handel i Betalda Tecknade aktier: 2020-02-17 fram till dess att emissionen registrerats hos
Bolagsverket, sista handelsdag meddelas via pressmeddelande.
Handel i teckningsrätter: 2020-02-17 - 2020-02-27

Vid överteckning sker tilldelningen i första hand pro rata i förhållande till antal utnyttjade teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till de som tecknat utan företräde och vid överteckning pro-rata i förhållande till antal anmälda aktier, i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Bakgrund
Peckas Naturodlingar har utvecklats starkt och kraftigt flyttat fram sin position till att vara världsledande inom kretsloppsodling (akvaponisk odling). Anledningen till företrädesemissionen är att det tredje växthuset, där vi planterade i december 2019, har kostat mer än vad som ursprungligen var planerat samtidigt som Peckas Solutions fortsätter att utvecklas positivt, vilket medför ett behov av stärkt rörelsekapital. Skälet till fördyringen av det tredje växthuset, är genomförda förbättringar och vidareutveckling av odlingssystemet i kombination med ett nytt vidareutvecklat fiskhus. Under hösten uppstod delvis en ojämn produktion av körsbärs- och kvisttomater. Den ojämna produktionen har uppstått som en följd av omplanteringar och har medfört att utbudet inte har motsvarat den stora efterfrågan från butikerna. Detta medförde att vissa butiker blev utan tomater periodvis, vilket påverkade försäljningen. Detta åtgärdas med volymen i det tredje växthuset i kombination med att omplanteringar framöver kommer att ske under den period på året då marknadspriset på tomater är som lägst.

Framsteg för Peckas Solutions och internationalisering
Inom Peckas Solutions har det skett viktiga framsteg i takt med att det tredje växthuset byggts. I samband med bygget så har bolaget vidareutvecklat sitt odlingssystem och har nu ett mer moget unikt system för export och framtida försäljning. Bolaget upplever ett starkt internationellt intresse för akvaponisk odling från i princip samtliga kontinenter och samtal pågår rörande uppförande av anläggningar på ett flertal platser.

Kapitalbehov
Total kapitalbehov för ovan är 11 mkr.

2020-01-31

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: [email protected]

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Peckas Naturodlingar är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020.

"En glädjens dag" när Agtira gjorde premiär på Nasdaq

Exakt klockan 9.00 på måndagsmorgonen ringde de i klockan, sex företrädare för Agtira. Därmed är bolaget numera är listat på Nasdaq-börsen.

"Det här är en glädjens dag för Agtira! Äntligen är vi här!", kommenterade t f vd Christer Edblad.


Agtira AB har erhållit slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

Agtira AB ("Agtira" eller "Bolaget") kan idag meddela att Bolaget erhållit slutligt godkännande om notering på Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 30 januari 2023 och sista dag för handel på Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") är den 27 januari 2023.


Agtira AB har fått klartecken för avnotering på NMG Nordic SME

Agtira har erhållit beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att listbytet till Nasdaq First North Growth Market slutgiltigt godkänns och offentliggör idag Bolagsbeskrivning.

Styrelsen i Agtira AB ("Agtira" eller "Bolaget") har, som offentliggjordes i pressmeddelande den 11 januari 2023, erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq") avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market.


Agtira byter till Nasdaq FNGM den 30 januari

Nu står det klart att food tech-företaget Agtira byter handelsplats till Nasdaq First North Growth Market den 30 januari.

Genom bytet räknar Agtira med att kunna öka och förenkla tillgången till institutionellt kapital. Detta är viktigt, eftersom det finns ett mycket stort intresse för bolaget och man ser stora möjligheter till en stark och accelererad tillväxt.


Agtira tar hem order på över 100 miljoner när Greenfood köper all produktion från växthuset i Härnösand

Food tech-företaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood som innebär att Greenfood köper hela produktionen av gurkor från Agtiras hållbara anläggning i Härnösand.

Avtalet, som löper över tre år, beräknas vara värt över 100 miljoner kronor för Agtira.


Agtiras världsunika växthus i Östersund invigt

Nu är Sveriges mest innovativa och spännande växthus invigt. Strax intill ICA Maxi i Östersund odlas numera både gurkor och tomater som säljs i grönsaksdisken direkt efter skörden. Senare i år kommer även lax att odlas i samma växthus, vilket gör anläggningen unik i världen.


Agtira erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Agtira AB ("Agtira" eller "Bolaget") har den 10 januari erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Listbytet bedöms kunna genomföras i slutet av januari 2023.


Markavtal tar Agtira ett stort steg närmare Umeå

Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett markanvisningsavtal med Umeå kommun om en industritomt på Östra Ersboda. Här planerar Agtira att bygga en av sina unika anläggningar för inomhusodling av grönsaker för den lokala marknaden. 


Mattias Gemborg återvänder inte som VD för Agtira AB efter innevarande föräldraledighet

Food tech-företaget Agtira AB föräldralediga VD Mattias Gemborg har meddelat att han inte avser att återvända som VD för företaget efter avslutad föräldraledighet. En process för att rekrytera ny VD kommer att initieras.


Nu växer det gurka och tomater i Agtiras nya växthus alldeles intill ICA Maxi i Östersund

Food tech-företaget Agtiras etableringståg över Sverige fortsätter. I våras var det ICA Maxi Sundsvall som fick ett växthus inne i butiken och för någon vecka sedan kom de första gurkorna på plats inne i ICA Maxi-butiken i Skellefteå.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted