Papilly (tidigare Stresscompany) ändrar kortnamn till PAPI

Stresscompany AB (publ) byte av bolagets namn till Papilly AB (publ) medför ett byte av kortnamnet till PAPI.


Styrelsen i Papilly (tidigare Stresscompany) erhåller utfästelse om ytterligare kapitalisering från QV Invest, vid eventuellt behov

QV Invest AB har lämnat en utfästelse om medverkan med upp till 10 miljoner kronor vid eventuella kommande finansieringsbehov.


Kallelse till årsstämma i Stresscompany

Aktieägarna i Stresscompany AB (publ), under namnändring till Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2015 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm.


Styrelsen i Papilly (tidigare Stresscompany) föreslår ändringar i planerad konvertibelemission

På extra bolagsstämman 14 april beslutades att bolaget skulle ta upp konvertibellån om 10 Msek med villkoren nio (9) procent årlig ränta och med teckningskurs 6,75 kronor per aktie. Styrelsen har under den pågående teckningstiden, som skulle gått ut idag, förhandlat bättre villkor för lånet. Förslag kommer att lämnas till kommande årsstämman att emittera ett riktat konvertibelt lån om nominellt 10 Msek med noll (0) procent ränta till QV Invest AB med konverteringskurs 6,75 kronor per aktie.



Stresscompany ändrar firma till Papilly

I samband med bolagsstämman den 14 april beslutades att bolagets firma ändras från Stresscompany AB till Papilly AB.



Stresscompany AB flyttar ordinarie bolagsstämma till 28 maj 2015

Styrelsen i Stresscompany AB har vid styrelsemötet den 30 mars beslutat att flytta fram den ordinarie bolagsstämman till torsdag den 28 maj 2015.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Stresscompany AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2015 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm.


Styrelsens förslag till beslut om ett riktat konvertibelt förlagslån 2015/17

Styrelsen för Stresscompany AB har den 5 mars 2015 beslutat att till den kommande extra bolagsstämman lämna förslag till beslut om att emittera ett riktat konvertibelt lån om nominellt 10 MSEK till en konverteringskurs om 6,75 SEK per aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted