Kära aktieägare i Papilly

Nu har det gått ut en kallelse till en bolagsstämma i Papilly så nu är bollen för affären mellan Bonzun och Papilly i rullning!Papilly erhåller villkorat godkännande avseende sin ansökan om fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market

Papilly AB (publ) offentliggjorde den 7 juni 2021 att bolaget ingått avtal om omvänt förvärv av Bonzun Health Information AB genom en apportemission. Förvärvets genomförande är bland annat villkorat av Nasdaq Stockholm AB:s godkännande för fortsatt handel samt beslut av en extra bolagsstämma i Papilly.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted