Är radikal transparens äntligen möjligt med hjälp av blockchain?

Hållbarhetsrelaterade investeringar blir en allt större del av verksamheten för många företag. Detta beror dels på fler lagkrav men också på att produktionens sociala och miljömässiga effekter utgör en stor del av samhällets mest angelägna frågor.

Många klädmärken har svårt att vara transparenta med sin produktion på grund av komplexitet i leveranskedjan och en rädsla för hur konsumenterna kommer att reagera. Att ta ansvar för sina leverantörskedjor i dess helhet är dock det första och viktigaste steget mot hållbarhet.

PaperTale är lösningen som hjälper varumärken att bevisa sitt ansvarstagande genom full transparens och spårbarhet i deras leverantörskedjor.

Gina Tricot gör spårbarhet till en designfunktion genom PaperTale

PaperTale bjöds in av Science Park Borås för att integrera sin teknik i en begränsad kollektion som Gina Tricot skapat.

PaperTale's blockchain-baserade teknik har implementerats i kollektionen, vilken gör det möjligt att spåra varenda plagg individuellt hela vägen tillbaka till bomullsodlingen i Australien. De koldioxidutsläpp och den mängd vatten som använts för att producera den specifika produkten i varje konsuments hand, beräknas automatiskt och kan ses av konsumenterna via PaperTale's mobilapp genom att skanna plaggets NFC-tagg. Tekniken länkar även varje produkt till de specifika hantverkare och odlare som varit involverade i tillverkningen av just det enskilda plagget, vilket skapar en ny nivå av mänsklig anknytning genom plattformen.

Man måste zooma in för att sticka ut.

PaperTale's plattform är baserad på Blockchain och varje process får automatiskt ett unikt ID i PaperTale's nätverk. Genom att skanna plagget med PaperTale's app erhåller konsumenterna tillgång till den verifierade leveranskedjan, unik för specifikt den enskilda artikeln. Andra funktioner inkluderar beräkning av den specifika produktens CO2-utsläpp och vattenkonsumtion, innebärande att PaperTale's lösning är än mer relevant med tanke på såväl befintlig lagstiftning som förväntade kommande lagförändringar utifrån hållbarhetsperspektiv.

Idag investerar klädesmärken stora summor i hållbarhet och investeringskraven i detta avseende ökar alltjämt. Varumärken försöker ofta påvisa sitt hållbarhetsarbete till sina konsumenter genom diverse certifieringar, men förtroendet för dessa certifikat har minskat stadigt över tid. Konsumenter vill inte betala för hållbarhets-investeringar som de varken enkelt kan förstå eller känner tillit till. Det är bland annat denna problematik PaperTale adresserar och vill förändra.

"Genom att zooma in på produktionsprocesserna kopplade till varje enskild produkt samt bereda möjlighet för verifiering av varenda transaktion och process, erhåller konsumenterna bevis för att varan har producerats fritt från korruption-, slaveri- och barnarbete". - Bilal Bhatti, grundare och VD

Kontakta oss:

Scandinavian Office:

Johan Öljemark, marknadschef

E-post : [email protected]

UK Office:

Izzy Spinley, UK representant

E-post : [email protected]

Hemsida: www.papertale.org

PaperTale finns även representerat på LinkedIn, Instagram och Facebook

Om PaperTale

PaperTale AB (publ) har sitt huvudkontor i Malmö och har utvecklat en blockchain-baserad plattform som för närvarande erbjuds inom modeindustrin, men på sikt kommer även andra konsumentprodukter och industrier kunna implementera tekniken. Syftet med plattformen är att skapa radikal transparens för konsumenten samt utveckla incitamentsbaserade innovativa lösningar för varumärken och producenter. Sedan starten 2019 har PaperTale's koncept fått ett brett erkännande från akademiker, media och modebranschen. PaperTale vill bygga en ärligare framtid och första steget är att genom full transparens och spårbarhet reparera den trasiga leveranskedjemodell som allt som oftast råder världen över.

PaperTale och Sail Racing presenterar en unik spårbar sportkollektion

"Att ta ansvar för försörjningskedjan är det första steget mot hållbarhet," det menar Bilal Bhatti, VD och grundare av den blockkedjebaserade teknologin PaperTale. Möjligheten att spara produkter tas till en ny nivå när det svenska sportklädesföretaget Sail Racing lanserar en ny kollektion.


Är radikal transparens äntligen möjligt med hjälp av blockchain?

Hållbarhetsrelaterade investeringar blir en allt större del av verksamheten för många företag. Detta beror dels på fler lagkrav men också på att produktionens sociala och miljömässiga effekter utgör en stor del av samhällets mest angelägna frågor.

Många klädmärken har svårt att vara transparenta med sin produktion på grund av komplexitet i leveranskedjan och en rädsla för hur konsumenterna kommer att reagera. Att ta ansvar för sina leverantörskedjor i dess helhet är dock det första och viktigaste steget mot hållbarhet.

PaperTale är lösningen som hjälper varumärken att bevisa sitt ansvarstagande genom full transparens och spårbarhet i deras leverantörskedjor.


Den första fabriken har implementerats med PaperTale's teknologi

Den nya blockchainbaserade plattformen - PaperTale, presenterades för världen förra veckan. PaperTale ger konsumenter information om en produkts leveranskedja och miljöpåverkan bara genom att skanna produkten med sin smartphone. Tekniken gör det möjligt för konsumenter att fatta välinformerade beslut innan de köper en produkt.

Det finns dock betydligt fler fördelar. De största effekterna av PaperTale-tekniken kommer att synas i de delar av världen där det behövs som mest - i utvecklingsländerna. Genom att implementera tekniken i fabriker kommer arbetarnas arbetsförhållanden kunna förbättras och tekniken verifierar att arbetarna erhåller lagstadgade löner, att arbetarna har skriftliga anställningsavtal och därmed säkerhet genom en officiell anställning.


Ny teknologi ger konsumenter möjlighet att styra mot en hållbar framtid

En ny svensk plattform baserad på Blockchain - PaperTale, gör det möjligt för konsumenter att skanna produkter med sin smartphone och få autentiserad information om leverans-kedjan och produktens miljöpåverkan. Plattformen visar också information om arbetarna som tillverkat produkten samt bekräftar om arbetarna fått lagenliga löner. Konsumenter ges därmed möjligheten att fatta välgrundade beslut om de saker vi köper, vilket kan förändra konsumtionsbeteendet och stärka företag som arbetar hållbart.

PaperTale startar en crowdfunding-kampanj på Kickstarter, 13 november.


New technology empowers consumers to steer toward a Sustainable Future

The new Swedish blockchain platform PaperTale makes it possible for consumers to simply scan a product with their smartphone and get authenticated information about the supply chain and the product's environmental impact. The platform also shows information about the workers who made the product and confirms lawful salaries. Consumers are therefore given the power to make informed decisions about the things we buy, which could transform the consumption behavior and strengthen companies who work sustainably.

PaperTale launches a crowdfunding campaign on Kickstarter, November 13th.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted