Northern CapSek Ventures portföljbolag Tölve laddar för expansion i Skandinavien

Efter två utmanande år har Northern CapSek Ventures AB:s ("CapSek") portföljbolag Tölves ledning nyrekryterat för att lyfta försäljningen. Nu siktar man på snabb avkastning på försäljningsarbetet och laddar för en expansion i Skandinavien under 2023.

Tölve erbjuder ett plattformsbaserat prospekteringsverktyg som förenklar och förkortar arbetet för B2B-säljare att hitta rätt företag och rätt beslutsfattare att kontakta. Bolagets slogan "Från sök till sälj på tre minuter" beskriver kärnan i affärsidén väl. Idag lägger en försäljare i genomsnitt 2-3 timmar på prospektering för att hitta rätt företag och rätt beslutsfattare att approchera. Men genom att använda plattformens användaranpassade filter kan säljaren hitta kontaktuppgifter och starta sin försäljningsprocess på tre minuter.

Plattformen omfattar en betydande databas med 1,8 miljoner företag och 60 000 direktnummer till beslutsfattare men växer konstant och uppdateras löpande. För användaren, säljaren, kompletteras plattformen kontinuerligt med interaktionsdata med potentiella kunder. 

Bolaget grundades utav Azra Rahmonovic och hennes partner 2016 men har haft en utmanande resa sedan de senaste två åren. Efter försäljningsrekordet Q1 2020 slog pandemin till och efterfrågan i marknaden stagnerade. I december 2021 gjordes internrekryteringen av Helene Haglund till VD-posten samt tillsättningen av säljchefen Kristoffer Ahlmark för att ge bolaget rätt förutsättningar att växla upp efter pandemin. 

  • Med emissionen i början av året som tillförde bolaget finansiella muskler skapas nya möjligheter att fortsätta effektivisera säljprocessen. Marknaden växer idag med 8% CAGR och vi har stor tilltro till vår plattform. Tölve erbjuder en större bredd och bättre användarvänlighet jämfört med våra konkurrenter. På användarvänlighet, skulle jag säga att vi är den främsta aktören på marknaden, säger Helene Haglund, vd Tölve.

 Idag har Tölve ett team på plats bestående av sju medarbetare. Fokus sedan årsskiftet har varit på att effektivisera försäljningsprocessen. Konverteringsgraden ligger idag på 20% från möte till kund och man räknar med att växa kraftigt jämfört med fjolåret. 

  • Med fokus på försäljning och kunddriven utveckling har vi som mål att vara kassaflödespositiva Q1 2023, säger Helene Haglund.

Bolaget arbetar även med integration med Hubspot och andra CRM-system, vilket förväntas vara viktiga triggers för tillväxt framöver.

  • Vi räknar med att expandera utanför Sveriges gränser redan i början av nästa år, där siktet först är inställt på Norge. Vi har full tilltro till vårt utvecklingsteam och ser inga hinder för att insamlingen av kontaktuppgifter inte ska kunna ske på bara några få månader, säger Stefan Johansson, styrelseordförande Tölve.

Capsek investerade i Tölve först 2021 och har en ägarandel på ca 2 %. 

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post [email protected]

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.

Nerladdningsbara filer

Nettoomsättningen ökade i snitt 14 procent för CapSeks portföljbolag under vinterhalvåret 2021/2022

Den genomsnittliga tillväxten för nettoomsättningen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portfölj, som under perioden bestod av totalt åtta bolag, uppgick till 14 procent. Fem av de åtta bolagen är onoterade och visade en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt på 23 procent, samtidigt som de tre noterade innehaven visade en genomsnittlig minskning av nettoomsättningen på en procent, jämfört med samma period året innan. 


CapSek fullföljer förvärv av Nordic Tech Funds portfölj efter extramöte för innehavare av vinstandelsbevis

Måndagen den 20 juni 2022 hölls möte för innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund AB (publ) ("NTF"), org.nr 559285-7477, i Göteborg. Vid mötet fattades beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till mötet. Därefter beslutade styrelsen i NTF samma dag om att genomföra en förtida inlösen per 30 juni, samt att acceptera betalning i nyemitterade CapSek-aktier, vilket då fullbordar Northern CapSek Ventures ("CapSeks") förvärv av Nordic Tech Funds portfölj.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Vid extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") idag den 17 juni 2022 i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida https://capsek.se.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar idag, den 15 juni 2022, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med CapSeks företrädesemission i mars 2021. Under perioden 30 maj till och med den 13 juni 2022 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 1 400 aktier, genom utnyttjande av 1 400 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 0,03 procent. CapSek tillförs därmed cirka 4,5 TSEK före emissionskostnader.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Acceptperiod avslutad och CapSek har erhållit 82,68 procent acceptans från ägare av vinstandelsbevis som led i förvärv av Nordic Tech Funds portfölj

Som ett led i Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avtal om att förvärva Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om 10 techbolag, som meddelandes 29 april 2022, har CapSek erhållit cirka 82,68 procent acceptans från samtliga innehavare av vinstandelsbevis i NTF. Acceptperioden avslutades 17 maj.


Northern CapSek Ventures AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 3

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har den 27 maj 2022, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandekursen uppgår till 3,25 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.


CapSek presenterar på Digitala Aktiekvällen 30 maj

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") bjuder in dig som aktieägare, journalist och analytiker att ta del av CapSeks presentation på Aktiespararnas Digitala Aktiekväll 30 maj klockan 19. CapSeks vd Henrik Jerner tar upp vad den ökade turbulensen på finansmarknaden betyder för företaget, det pågående förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj och dess innebörd samt framtidsplanerna. Dessutom ges en beskrivning av CapSeks strategi och affärsmodell.


CapSek medverkar i Småbolagspodden

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att bolaget medverkar i senaste avsnittet av Småbolagspodden


Stockpicker släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Stockpicker släpper analys av Bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted