CapSeks valberedning utsedd

Valberedningen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") är utsedd och består av representanter från Bolagets största ägare.

Valberedningens ledamöter är:

· Lennart Bergström som ordförande, utsedd av Vertex Förvaltnings AB, privat ägande samt ytterligare bolag inom sfär

· Peter Wendel, utsedd av Nordic Tech Fund Group AB (tidigare Ekapaif AB) samt ytterligare bolag inom sfär

· Jonas Sjöberg, privat ägande

· Dahn Renholm, utsedd av Cocolabel AB

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans ca 37 procent av aktierna och rösterna i CapSek per 30 september 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till CapSeks valberedning kan göra det via e-post till [email protected] eller via brev till adressen Northern CapSek Ventures AB, Box 11157, 40424 Göteborg. Förslag till årsstämman 2022 behöver vara inkomna till valberedningen senast den 15 februari 2022.

CapSeks årsstämma kommer att hållas 21 april 2022.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44, e-post [email protected]

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.

Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 juni 2022 klockan 11.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på adress Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.


Förvärv av Nordic Tech Funds portfölj ett språng mot CapSeks mål om 25 bolag

Den ökade turbulensen på finansmarknaderna och i omvärlden har pressat bolagsvärderingarna, och så även för CapSeks portföljbolag. Samtidigt har den onoterade delen av portföljen ökat omsättningen med 23% i snitt senaste sex månaderna. Med det pågående förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj (NTF) närapå dubblar CapSek storleken på portföljen, ökar exponeringen mot snabbväxande spelstudion Itatake och tar en rejäl position i SaaS/Mediebolaget Klash. Läs Emergers intervju med vd Henrik Jerner från CapSeks digitala informationsträff.


Northern CapSek Ventures portföljbolag Itatake satsar brett med unik spets på snabbväxande spelmarknad

Med det flerfaldigt prisbelönta spelet Gumslinger, med över tio miljoner nedladdningar, som flaggskepp i en portfölj av flera högkvalitativa "casualspel" växlar Northern CapSek Ventures AB:s ("CapSek") portföljbolag Itatake upp och satsar brett på en fortsatt snabbt växande mobilspelmarknad. Läs Emergers artikel om Itatake och intervju med vd Thomas Wedin.


Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under första kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -5,2 MSEK, främst drivet av kursnedgångar i de noterade innehaven. Per 31 mars 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,95 kr. Efter periodens utgång har CapSek ingått avtal om att förvärva Nordic Tech Fund AB:s (NTF) aktier i 10 portföljbolag genom betalning med CapSek-aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevis i NTF. CapSek förvärvar aktierna i portföljbolagen för cirka 16,8 MSEK. Som ett led i förvärvsprocessen avser CapSek förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis i NTF. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 MSEK. Totalt kan upp till 10 082 756 nya CapSek-aktier emitteras, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 48,0 procent av ägandet i CapSek.


Northern CapSek Ventures AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 13 maj 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO3 som emitterades i samband med Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") företrädesemission i mars 2021.


Northern CapSek Ventures portföljbolag Tölve laddar för expansion i Skandinavien

Efter två utmanande år har Northern CapSek Ventures AB:s ("CapSek") portföljbolag Tölves ledning nyrekryterat för att lyfta försäljningen. Nu siktar man på snabb avkastning på försäljningsarbetet och laddar för en expansion i Skandinavien under 2023.


Digital informationsträff med CapSek måndag 16 maj

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner måndag 16 maj kl 13. Bolaget presenterar delårsrapporten för första kvartalet 2022 samt informerar om det pågående förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj på 10 techbolag. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark.


Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag Itatake

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med Itatakes VD Thomas Wedin torsdag 12 maj kl 14.


Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag Tölve

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med Tölves VD Heléne Haglund och säljchef Kristoffer Ahlmark torsdag 5 maj kl 11.


Northern CapSek Ventures har ingått avtal att förvärva Nordic Tech Fund portföljs om 10 techbolag

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har slutit avtal med Nordic Tech Fund AB ("NTF") att förvärva aktierna i samtliga NTF:s portföljbolag genom betalning med egna aktier. Förvärvet är villkorat av inlösen av vinstandelsbevisen i NTF. Förvärvet passar väl in i CapSeks strategi att växa sin portfölj av investeringar i spännande techbolag samtidigt som det ger ett bra tillfälle att öka CapSeks engagemang i de fyra bolag där CapSeks och NTF:s portföljer är överlappande. CapSek förvärvar aktierna i portföljbolagen för cirka 16,8 MSEK, och som ett led i förvärvsprocessen lämnar CapSek bud till innehavare av vinstandelsbevis om att förvärva upp till 51 procent av utestående vinstandelsbevis, till en premie på 23,0 procent jämfört med NAV per 31 mars 2022. Sammantaget innebär det ett beräknat värde på affären på totalt upp till cirka 21,4 MSEK. Totalt kan upp till 10 082 756 nya CapSek-aktier emitteras, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 48,0 procent av ägandet i CapSek.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted