CapSeks Bricknode högt skalbar B2B fintech Saas-affär på tröskeln till lönsamhet

Efter att ha undgått att förvandlas till ett konsultbolag inom fintech har Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode Holding ("Bricknode") byggt upp en skalbar plattform av backend-tjänster för en mängd olika sorters finansbolag. Vid en informationsträff anordnad av CapSek berättade Bricknodes vd Stefan Willbrand om känsligheten för en börsnedgång, hur Bricknode ska nå lönsamhet och viktigaste prioriteringarna framöver.

CapSeks portföljbolag Bricknode erbjuder en plattform för finansbolag att bygga sina tjänster på. Plattformen hanterar den kostsamma baksidan av finansiella system, såsom kontohantering och regulatorisk rapportering bland annat. Allt det som inte syns men som kostar ett till två år i utveckling att bygga för den som börjar från noll. Efter ett gediget utvecklingsarbete erbjuder Bricknode nu sitt system för finansiell infrastruktur till kunder på den globala marknaden.

Plattformen har fler olika vertikaler och tillämpningsområden, men kärnan utgörs av Bricknode Broker som gör det möjligt för kunden att lansera anpassade användargränssnitt, webbplatser för rådgivare och externa partners samt en komplett backoffice-sajt.

Andra tjänster på plattformen är Investment Manager som hjälper investerare som investerar i bolagsform att följa och hantera alla sina innehav. Med Investment Managers vänder sig Bricknode till en betydligt större marknad sett till antal aktörer, men intäkten per kund är mindre för denna tjänst. En annan vertikal är Bricknode Lending som vänder sig till lånebolag och banker.

  • Mindre uppstickare och fintech startups har av naturliga skäl närmare till att anamma ny teknik och bygga sina tjänster på vår lösning. Men det finns även fall där en storbank, som sitter fast i något förlegat system, vill lansera någon ny tjänst och då behöver ett backend för just den tjänsten, och då passar Bricknode också bra, säger Stefan Willebrand, grundare och vd på Bricknode.

Bricknode har klarat av att bygga en skalbar SaaS-B2B-plattfrom av tjänster utan att gravitera in i att bli ett konsultbolag eller underleverantör till en enskild storkund. Idag är 95 procent av bolagets abonnemangsintäkter med hög "stickyness", och resterande fem procent intäkter från kundspecifika projekt, som bolaget räknar med att kunna använda för utveckling av nya tjänster.  

Bricknode annonserade nyligen ett samarbete med NayaOne, som är en marknadsplats för API:er inom fintech. Det ger Bricknode en distributionskanal till de utvecklare som arbetar med fintech, vid rätt tidpunkt i utvecklingen.

Med avseende på hur känsligt Bricknode är för en börsnedgång så menar Stefan Willebrand att man har väldigt olika typer av verksamheter som kunder. Medan exempelvis en fondförvaltares tillgångar under förvaltning går ner, så påverkas antal konton normalt inte av nedgångar på börsen. Däremot blir säljcyklerna längre för de flesta typer av kunder under perioder med en negativ börs. Men det hoppas man på att kunna motverka med flera olika vertikaler av produkter.

Bricknode gjorde nyligen en del neddragningar av personalstyrkan, framförallt inom utveckling, medan man behåller kapaciteten på sälj- och marknadssidan. 

  • För ett och ett halvt år sedan var vi 1,5 personer som arbetade med sälj, men nu är vi fyra till fem personer. Nu sänker vi vår burnrate avsevärt under de närmaste månaderna från dagens dryga 2 miljoner. Vi räknar med att vi kan ligga på 25-30 procents tillväxt, men det blir inte 90+ procents tillväxt. Nyligen säkrade vi ett lån på 5 miljoner kronor. Det är det vi behöver för att komma till positiva siffror. Samtidigt har vi de kunder vi behöver i vår pipeline, så det räcker med ett par affärer för att nå plus, säger Stefan Willebrand.

Med avseende på blockkedjetekniken, som ofta påstås kunna revolutionera bland annat finanssektorn, ser Willebrand det som ett jättespännande område, men med liten praktisk användning för Bricknode just nu.  

  • Vi får en del förfrågningar, om blockkedjor och tokens, men trots allt måste man ju ändå hantera de riktiga aktierna och det kommer ta tid innan det får effekt på baksidan. På exempelvis fondsidan sker förvånande mycket affärer och hantering av bekräftelser osv. fortfarande på fax. I ett större regulatoriskt perspektiv så kunde EU-direktivet MIFID2 inte samsas om något enkelt filformat, så en eventuell övergång till blockkedjan kommer att ta tid.

Nu är den viktigaste prioriteringen för Stefan Willebrand att nå lönsamhet. Delmålen för att nå dit handlar om att samla den nya, lite mindre organisationen runt de nya förutsättningarna, få ut produkter och höja kunskapen om Bricknode.

CapSek gjorde sin första investering i Bricknode 2021, inför Bricknodes notering på First North och CapSek äger ca 2 procent i bolaget.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.

Nerladdningsbara filer

CapSeks Bricknode högt skalbar B2B fintech Saas-affär på tröskeln till lönsamhet

Efter att ha undgått att förvandlas till ett konsultbolag inom fintech har Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode Holding ("Bricknode") byggt upp en skalbar plattform av backend-tjänster för en mängd olika sorters finansbolag. Vid en informationsträff anordnad av CapSek berättade Bricknodes vd Stefan Willbrand om känsligheten för en börsnedgång, hur Bricknode ska nå lönsamhet och viktigaste prioriteringarna framöver.


"Preferensaktie med TO till rabatt ger investerare en extra morot" | Läs sammandrag från infoträff med CapSeks vd

Efter omkring en fördubbling sett till både investerat kapital och antal bolag efter förvärvet av Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj, har Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") nu fullt fokus på att stötta portföljbolagen med deras fortsatta tillväxt. Därför utvärderar CapSek nu en företrädesemission av preferensaktier. Vid en informationsträff online berättade vd Henrik Jerner om huvuddragen i rapporten för Q2, hur kombinationen av en preferensaktie och en teckningsoption ger investerare en särskilt attraktiv ränta, och om CapSeks fokus framöver.


Digital informationsträff med CapSeks portföljbolag Bricknode

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med Bricknode Holdings VD Stefan Willebrand torsdag 25 augusti kl 14.


Delårsrapport 1 april - 30 juni 2022 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under andra kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,5 MSEK, främst drivet av orealiserade kursnedgångar i de onoterade innehaven. Per 30 juni 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,09 kr. Under kvartalet har CapSek förvärvat Nordic Tech Fund AB:s (NTF) aktier i 10 portföljbolag genom betalning med CapSek-aktier. Köpeskillingen uppgick till 20,1 MSEK, varav 18,9 MSEK är förvärv av aktier i portföljbolag och 1,2 MSEK är förvärvsgoodwill. Totalt emitterades 9 542 551 nya CapSek-aktier som en följd av portföljförvärvet, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 46,7 procent av ägandet i CapSek. Efter kvartalets utgång har bolaget beslutat att undersöka förutsättningarna för att genomföra en emission av preferensaktier under andra halvåret 2022 för att säkerställa deltagande i portföljbolagens kommande finansieringsrundor.


Analys visar att CapSeks andel av kapitalbehovet för portföljbolagens expansion uppgår till cirka 25 MSEK

Den 22 juli 2022 meddelade Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") att bolaget undersöker möjligheterna att genomföra en nyemission av preferensaktier i syfte att kunna stödja portföljbolagens fortsatta expansion. Efter en fördjupad analys med hänsyn tagen även till potentiella investeringar i nya portföljbolag har Bolaget kommit fram till att önskvärd anskaffad volym uppgår till cirka 25 MSEK.


Korrigering av tidigare pressmeddelande avseende veckodag för digital informationsträff med CapSek

I det pressmeddelande Northern CapSek Ventures publicerade kl 10:15 idag, den 15 augusti 2022, angavs fel veckodag för informationsträffen. En korrigerad version av pressmeddelandet följer nedan:

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner onsdag 17 augusti kl 13.


Digital informationsträff med CapSek torsdag 17 augusti

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") ordnar en digital informationsträff med CapSeks VD Henrik Jerner torsdag 17 augusti kl 13. Bolaget presenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2022 samt informerar om den emission av preferensaktier som utvärderas. Henrik intervjuas av Emergers Johan Widmark.


CapSek undersöker förutsättningarna för emission av preferensaktier för att stötta portföljen i kraftig expansion

Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats förvärvat Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om innehav i 10 techbolag. I ljuset av den höga aktivitet och det momentum som flera av bolagen rapporterar om är det fortsatt motiverat och i CapSeks aktieägares bästa intresse, att CapSek har finansiellt utrymme att fortsätta stödja bolagen. För att säkerställa deltagande i både de nya och gamla portföljbolagens kommande finansieringsrundor har Bolaget ett behov att stärka kapitalbasen. Extra bolagstämma i CapSek beslutade i juni 2022 att införa preferensaktier som ett nytt aktieslag. Styrelsen har därför beslutat att undersöka förutsättningarna att genomföra en emission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022.


Lansering av ny SaaS-tjänst öppnar dörren till nya marknader för CapSeks Bricknode

Med en helt ny SaaS-tjänst för automatiserad och enkel övervakning av portföljer för professionella investerare och finansiella aktörer, expanderar nu Northern CapSek Ventures ("CapSek") portföljbolag Bricknode in på nya marknader i stort behov av effektivisering. Samtidigt visar en analys att över 94 procent av Bricknodes intäkter senaste året utgjordes av återkommande intäkter vilket bekräftar att både produkt och affärsmodell är efterfrågade på en finansmarknad i omvandling.


Oro för energisäkerhet i Europa banar väg för CapSeks NODA

Efter en vår med skenande gaspriser har frågan om att säkra energiförsörjningen klättrat högst upp på agendan över hela Europa. Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") portföljbolag NODA Intelligent Systems AB ("NODA") kan med en egenutvecklad AI-lösning effektivisera överföringen av värme och kyla, och därmed minska åtgången av gas. Det finns en hög efterfrågan, i stora delar av Europa på lösningar som kan hjälpa att minska beroendet, och NODA tar nu betydande steg för att spela en central roll i den här utmaningen.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted