CLEMONDOS FRAMTID ÄR GRÖN

ANDRA KVARTALET, APRIL-JUNI 2021 (JÄMFÖRT MED APRIL-JUNI 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 75,4 (95,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,5 (20,5) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 3,4 (16,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (12,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.

Viktiga händelser under PERIODEN:

 • Clemondo tecknade avtal med Procurator om hygien och desinfektion. Årligt uppskattat värde är 8-10 Mkr.
 • Clemondo tecknade två-årigt avtal med Din Bil om löpande leveranser av Greeniums fordonsvårdsprodukter.
 • Clemondo tecknade två-årigt avtal med Region Stockholm gällande hygienprodukter från varumärket Liv. Ordervärdet beräknas uppgå till 20-30 Mkr. Vid fullt nyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 40-60 Mkr.
 • Clemondo tecknade avtal med städmaskinsleverantören CAT Nordic om städprodukter från Greenium.
 • Under perioden har avtal inom fordonsvård tecknats med Storstockholms brandförsvar, Lunds renhållningsverk, Preem Nässjö samt Rejmes lastbilstvätt.
 • Clemondo lanserade Liv Des +24/7, en ytrengöringsprodukt som skyddar mot bakterier i 24 timmar.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Clemondo tecknade avtal med Tanka Sverige värt upp till 13 Mkr per år om Greeniumleveranser till Tvättas anläggningar. Tvätta blir första kedjan som erbjuder fordonstvätt med biologiskt nedbrytbara produkter.

VD har ordet

" Kvartalet präglades av stark tillväxt inom hållbar rengöring och ett genombrott för Greenium, men också av lägre efterfrågan på pandemirelaterade hygienprodukter."

För det andra kvartalet 2021 uppgick Clemondos försäljning till 75,4 MSEK (95,9) med ett rörelseresultat EBITDA på 7,5 MSEK (20,5), vilket ger en marginal på 10,0 procent (21,3). Soliditeten ökade till 40,2 procent (24,8) och nettoskuldsättningsgraden var 1,5 (3,0).

Kvartalet präglades av stark tillväxt inom hållbar rengöring och ett genombrott för Greenium, men också av lägre efterfrågan på pandemirelaterade hygienprodukter. Under perioden matchade tillväxten inom grön rengöring inte nedgången för desinfektion, där jämförelseperioden i fjol var extrem, men vi ser samtidigt att det nya Clemondo står på stabilare och mer lönsam grund.

Även om Clemondo har en flexibel produktionsanläggning och en snabbfotad organisation, så har det varit en utmaning att parera de snabba volymförändringarna. Vi räknar med att nå en mer optimal bemanning och resursallokering under Q3, vilket påverkar lönsamheten positivt.

Vi ser nu effekterna av vårt långsiktiga arbete med att förnya erbjudandet. Clemondo strävar efter att bli bäst i världen på hållbar rengöring, med ett brett utbud som underlättar för kunderna att bli mer gröna. Den färska larmrapporten från IPCC visar vikten av förändring i alla branscher och då är det en klar fördel att ha det starkaste miljöerbjudandet inom rengöring.

Det gångna kvartalet har vi vunnit kontrakt som tydliggör kundernas vilja att satsa på hållbar rengöring. Vår strategi att investera i nya premiumprodukter med överlägsna hållbarhetsprestanda är rätt och vi konverterar successivt fler produkter till Greenium. Ökad andel gröna premiumprodukter i vår mix kommer väsentligt öka bolagets konkurrenskraft.

 • Vår affär inom Fordon växte under perioden med god lönsamhet. Greenium har tagits väl emot på marknaden och banar väg för nya affärer. Under perioden har nya order tecknats med bland annat Din Bil, Storstockholms brandförsvar och Lunds renhållningsverk; efter periodens utgång stod det klart att Volvohandlarnas Tvätta blir den första kedjan inom fordonstvätt som konverterar till Greenium.

  Integrationen av Tammermatic lägger grunden för nya möjligheter inom Fordon och vi intensifierar nu våra försäljningsinsatser. Resultatet för perioden påverkas emellertid negativt av cirka 1,5 MSEK i extraordinära kostnader för övertaget av verksamheten. Vi är nu igenom den första fasen som är den tyngsta i ett ekonomiskt perspektiv. I takt med att tidigare aviserade affärer genomförs kommer påverkan på resultatet att vara positiv.

 • Inom Hygien dämpades efterfrågan på desinfektionsprodukter, samtidigt som vår försäljning har fördubblats jämfört med 2019. Vår bedömning är att totalmarknaden stabiliseras på en högre nivå än tidigare, om än lägre än 2020, samtidigt som Clemondo har tagit andelar och idag står för en fjärdedel av den svenska marknaden för handsprit respektive en tiondel för ytdesinfektion. Desinfektion är en värdefull dörröppnare till marknaden för städprodukter; under perioden tog vi med Greenium nya order från bl a Procurator och CAT Nordic.

 • För marknadsområde Industri utvecklas affärerna stabilt, med Outdoor som främsta delområde. Vårt fokus på ett smalare och vassare erbjudande har visat sig vara riktigt.

Jag känner mig tryggare än någonsin om att vi är på rätt väg. Pandemin bidrog till att accelerera affären, men skymde samtidigt sikten: Clemondos framtid är att vara ett grönt företag som är bäst på att serva kunderna inom hållbar rengöring och hygien, vilket i sin tur bidrar till långsiktigt hållbar lönsam tillväxt. Det finns stor potential för framtiden!

Jesper Svensson

VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2021 11 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2022

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på investor.clemondo.se

Helsingborg den 19 augusti 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD

Telefon: 070-529 17 22

E-post: [email protected]

Jesper Friis-Jespersen, CFO

Telefon: 076-611 75 41

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 19 augusti kl. 08.30 CEST.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo presenterar Q2

Torsdagen den 19 augusti 2021, klockan 10.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för andra kvartalet 2021. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2846379834470838031

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.investor.clemondo.se samt på Västra Hamnen Corporate Finance kanal på YouTube.

CLEMONDO FÅR TILLDELNINGSBESLUT FRÅN VARUFÖRSÖRJNINGEN PÅ 26-34 MSEK VID FULLT NYTTJANDE AV OPTIONER

Clemondo Group AB (publ.) har fått tilldelningsbeslut från Varuförsörjningen på hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo rätt att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt beräknat ordervärde på 13-17 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar om vardera ett år.


Clemondo och Helsingborgs stad tar ansvar för klimatet tillsammans

Med omtanke om människa och miljö så tar nu Clemondo ytterligare ett steg i vår vision mot nollbarhet. Nollbarhet innebär att Clemondo år 2030 ska ha noll utsläpp till mark, vatten och luft, under tillverkning, transport och användande. Vi ska även ha noll påverkan på arbetsmiljön. Nollbarhet innebär inte bara om hur vi uppnår det i vår egen verksamhet men även hos våra kunder. Genom att ingå ett klimatavtal med Helsingborgs stad kan vi tillsammans samarbeta för en renare värld.


Clemondo skriver avtal med AllOffice Nordic AB.

Clemondo har tecknat avtal med AllOffice om försäljning av städ- och hygienprodukter från varumärket Liv.CLEMONDO PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT Q3 2021

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 torsdagen den 11 november 2021. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.


Clemondo skriver avtal med Alligo

Clemondo AB har tecknat avtal med Alligo som omfattar produkter från samtliga varumärken. Avtalet beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner på årsbasis.


AB DFS tar Greenium ut på de stora haven.

Genom DFS kommer nu även sjöfarten att få ta del av växtbaserade produkter från Clemondos varumärke Greenium. DFS som är en befintlig kund hos Clemondo har själva använt Greenium och här såg man fördelarna med produkterna och bestämde sig därför att erbjuda Greenium även till fartygen.


Clemondo är vinnare av priset Best Green Initiative som delas ut av Ikaros Cleantech AB

Ikaros delar varje år ut priser i olika kategorier till utvalda leverantörer. I år vann Clemondo det ärofyllda priset för bästa gröna lansering.


Bilia tar ett stort kliv mot hållbarhet tillsammans med Clemondo.

Bilia har valt att ligga i framkant när det kommer till omtanke om miljön och sin personal genom att sätta tuffa miljökrav på produkterna de använder. Därför går de nu helt över till Greenium inom deras fordonstvätt.


Clemondo skriver avtal med Luna Group.

Clemondo har tecknat avtal med Luna Group om försäljning av bland annat växtbaserade städprodukter från varumärket Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 1,5 miljoner på årsbasis.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted