CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED TANKA I SVERIGE VÄRT UPP TILL 13 MSEK PER ÅR

Tanka i Sverige Ab har tillsammans med Clemondo Group AB (publ) under våren testkört den hållbara växtbaserade tvättserien Greenium på ett antal tvättanläggningar. Tanka i Sverige Ab är ett helägt dotterbolag till Volvohandlarföreningen som äger varumärkena "Tanka" och "Tvätta". Testerna har fallit väl ut och ett leveransavtal som sträcker sig till den 31 december 2023 har ingåtts som innebär att Greenium kommer rullas ut i stor skala hos Tvätta-kedjan.

Den bedömda årliga affärsvolymen vid utrullning till samtliga anläggningar uppgår till cirka 13 MSEK per år. Utrullningen kommer att ske stegvis under avtalsperioden och beräknas ske till en majoritet av anläggningarna.

Greenium är en produktserie som är baserad på växtbaserade råvaror och produkterna är ekologiskt nedbrytbara. Serien lanserades av Clemondo första gången under hösten 2020 för manuell tvätt. Tillsammans med Tanka och Tvätta så har nu serien utvecklats till ett komplett program avsedd för automatt-tvätt och Tvätta blir alltså den första stora kedjan som kan erbjuda fordonstvätt med Greenium i sina automattvättar.

- Vi är stolta och glada över att få bistå Tvätta att bli Sveriges första fordonstvättkedja med helt växtbaserade rengöringsprodukter och därmed bidra med upp till 95% lägre miljöpåverkan än vad någon annan på marknaden kan erbjuda, säger Jesper Svensson, VD för Clemondo Group.

Parallellt med leveransavtalet om Greenium tar Clemondo även över Tammermatics nytecknade ramavtal med Tvätta-kedjan som tidigare meddelats i separat pressmeddelande den 22 december. Ramavtalet omfattar leverans utav automatvättar och ett heltäckande servicererbjudande för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet till Tvättakedjans tvättanläggningar.

- Samtidigt som vi erbjuder Tvätta helhetlösningar för sina affärer inom automatiserad fordondstvätt så är vi också mycket stolta över att vara del i en annan mycket viktig fråga; att stärka Tvättas kunderbjudande. Tvätta-kedjan blir nämligen den första stora automattvättkedjan för personbilar som kommer kunna erbjuda sina kunder växtbasarad fordonstvätt med biolgiskt nedbrytbara produkter, berättar Veronica Sköld, Chief Strategy Officer på Clemondo.

- För oss är det av yttersta vikt att utveckla vår affär och ta vårt ansvar som en hållbar aktör. Vi driver flera miljöinitiativ inom Tanka och Tvätta och att ingå ett sammarbete med Clemondo ligger helt i linje med vår strategi. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder miljövänliga, växtbaserade tvättlösningar för deras fordon framöver, säger Lars Blomgren, VD för Tanka i Sverige AB.

Helsingborg, 15 juli 2021

För ytterligare information:

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 15 juli kl. 11.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se

CLEMONDO FÅR TILLDELNINGSBESLUT FRÅN REGION SKÅNE PÅ 32 MSEK VID FULLT NYTTJANDE AV OPTIONER

Clemondo Group AB (publ) har fått ett tilldelningsbeslut från Region Skåne gällande leverans av desinfektions-, hygien- och hudvårdsprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo möjlighet att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt ordervärde som beräknas uppgå till 16 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i upp till 2 år.

Clemondo är idag en existerande leverantör under avtal till Region Skåne som är på väg att löpa ut. I stora drag motsvarar tilldelningsbeslutet nuvarande leveranser.

Rättelse - Clemondos försäljningschef köper aktier

Korrigering av publicerat pressmeddelande den 23/9 2022 kl 08:30. Här anges korrekt total antal aktier efter köpet, i övrigt identiskt innehåll.

Clemondo Group AB (publ) meddelar att bolagets interim försäljningschef för Hygien och Industri, Johannes Efstratiadis, har köpt 752 114 aktier i bolaget över börsen. Efter förvärvet äger Johannes Efstratiadis totalt 2 127 114 aktier i Clemondo.


Clemondos försäljningschef köper aktier

Clemondo Group AB (publ) meddelar att bolagets interim försäljningschef för Hygien och Industri, Johannes Efstratiadis, har köpt 752 114 aktier i bolaget över börsen. Efter förvärvet äger Johannes Efstratiadis totalt 1 375 000 aktier i Clemondo.


FORTSATT FRAMGÅNG FÖR VÅR GRÖNA STRATEGI

ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2022
(JÄMFÖRT MED APRIL - JUNI 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 76,0 (74,5) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 4,6 (7,5) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultat uppgick till 0,4 (3,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (2,6) MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,00 (0,02) SEK.

CLEMONDO PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2022

Torsdagen den 18 augusti, klockan 08:30 publiceras Clemondos kvartalsrapport för andra kvartalet 2022. Under fredagen den 19 augusti kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig via Erik Penser Bank på följande länk: https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured Ni hittar även inspelningen på vår hemsida under Investor relations på www.clemondo.se.Kommuniké från årsstämma 2022 i Clemondo Group AB (publ)

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 13 maj 2022 beslutades följande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted