CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED TANKA I SVERIGE VÄRT UPP TILL 13 MSEK PER ÅR

Tanka i Sverige Ab har tillsammans med Clemondo Group AB (publ) under våren testkört den hållbara växtbaserade tvättserien Greenium på ett antal tvättanläggningar. Tanka i Sverige Ab är ett helägt dotterbolag till Volvohandlarföreningen som äger varumärkena "Tanka" och "Tvätta". Testerna har fallit väl ut och ett leveransavtal som sträcker sig till den 31 december 2023 har ingåtts som innebär att Greenium kommer rullas ut i stor skala hos Tvätta-kedjan.

Den bedömda årliga affärsvolymen vid utrullning till samtliga anläggningar uppgår till cirka 13 MSEK per år. Utrullningen kommer att ske stegvis under avtalsperioden och beräknas ske till en majoritet av anläggningarna.

Greenium är en produktserie som är baserad på växtbaserade råvaror och produkterna är ekologiskt nedbrytbara. Serien lanserades av Clemondo första gången under hösten 2020 för manuell tvätt. Tillsammans med Tanka och Tvätta så har nu serien utvecklats till ett komplett program avsedd för automatt-tvätt och Tvätta blir alltså den första stora kedjan som kan erbjuda fordonstvätt med Greenium i sina automattvättar.

- Vi är stolta och glada över att få bistå Tvätta att bli Sveriges första fordonstvättkedja med helt växtbaserade rengöringsprodukter och därmed bidra med upp till 95% lägre miljöpåverkan än vad någon annan på marknaden kan erbjuda, säger Jesper Svensson, VD för Clemondo Group.

Parallellt med leveransavtalet om Greenium tar Clemondo även över Tammermatics nytecknade ramavtal med Tvätta-kedjan som tidigare meddelats i separat pressmeddelande den 22 december. Ramavtalet omfattar leverans utav automatvättar och ett heltäckande servicererbjudande för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet till Tvättakedjans tvättanläggningar.

- Samtidigt som vi erbjuder Tvätta helhetlösningar för sina affärer inom automatiserad fordondstvätt så är vi också mycket stolta över att vara del i en annan mycket viktig fråga; att stärka Tvättas kunderbjudande. Tvätta-kedjan blir nämligen den första stora automattvättkedjan för personbilar som kommer kunna erbjuda sina kunder växtbasarad fordonstvätt med biolgiskt nedbrytbara produkter, berättar Veronica Sköld, Chief Strategy Officer på Clemondo.

- För oss är det av yttersta vikt att utveckla vår affär och ta vårt ansvar som en hållbar aktör. Vi driver flera miljöinitiativ inom Tanka och Tvätta och att ingå ett sammarbete med Clemondo ligger helt i linje med vår strategi. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder miljövänliga, växtbaserade tvättlösningar för deras fordon framöver, säger Lars Blomgren, VD för Tanka i Sverige AB.

Helsingborg, 15 juli 2021

För ytterligare information:

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 15 juli kl. 11.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se

CLEMONDO FÅR TILLDELNINGSBESLUT FRÅN VARUFÖRSÖRJNINGEN PÅ 26-34 MSEK VID FULLT NYTTJANDE AV OPTIONER

Clemondo Group AB (publ.) har fått tilldelningsbeslut från Varuförsörjningen på hygien- och städprodukter från varumärket Liv. Efter tio dagars avtalsspärr har Clemondo rätt att teckna ett två-årigt avtal med ett sammanlagt beräknat ordervärde på 13-17 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i två omgångar om vardera ett år.


Clemondo och Helsingborgs stad tar ansvar för klimatet tillsammans

Med omtanke om människa och miljö så tar nu Clemondo ytterligare ett steg i vår vision mot nollbarhet. Nollbarhet innebär att Clemondo år 2030 ska ha noll utsläpp till mark, vatten och luft, under tillverkning, transport och användande. Vi ska även ha noll påverkan på arbetsmiljön. Nollbarhet innebär inte bara om hur vi uppnår det i vår egen verksamhet men även hos våra kunder. Genom att ingå ett klimatavtal med Helsingborgs stad kan vi tillsammans samarbeta för en renare värld.


Clemondo skriver avtal med AllOffice Nordic AB.

Clemondo har tecknat avtal med AllOffice om försäljning av städ- och hygienprodukter från varumärket Liv.CLEMONDO PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT Q3 2021

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021 torsdagen den 11 november 2021. Samma dag klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen.


Clemondo skriver avtal med Alligo

Clemondo AB har tecknat avtal med Alligo som omfattar produkter från samtliga varumärken. Avtalet beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner på årsbasis.


AB DFS tar Greenium ut på de stora haven.

Genom DFS kommer nu även sjöfarten att få ta del av växtbaserade produkter från Clemondos varumärke Greenium. DFS som är en befintlig kund hos Clemondo har själva använt Greenium och här såg man fördelarna med produkterna och bestämde sig därför att erbjuda Greenium även till fartygen.


Clemondo är vinnare av priset Best Green Initiative som delas ut av Ikaros Cleantech AB

Ikaros delar varje år ut priser i olika kategorier till utvalda leverantörer. I år vann Clemondo det ärofyllda priset för bästa gröna lansering.


Bilia tar ett stort kliv mot hållbarhet tillsammans med Clemondo.

Bilia har valt att ligga i framkant när det kommer till omtanke om miljön och sin personal genom att sätta tuffa miljökrav på produkterna de använder. Därför går de nu helt över till Greenium inom deras fordonstvätt.


Clemondo skriver avtal med Luna Group.

Clemondo har tecknat avtal med Luna Group om försäljning av bland annat växtbaserade städprodukter från varumärket Greenium. Avtalet beräknas uppgå till ca 1,5 miljoner på årsbasis.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted