Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

CLEMONDO OCH BILIA FÖRLÄNGER AVTAL GÄLLANDE FÖRNYBAR FORDONSVÅRD OCH SÄTTER MÅL FÖR GEMENSAM AFFÄRSUTVECKLING

Clemondo och Bilia Ab är överens om att fortsätta och fördjupa samarbetet inom hållbar fordonsvård. Detta görs genom att förlänga befintligt ramavtal samtidigt som man avtalar om ambitionen att under våren 2023 tillsätta en gemensam arbetsgrupp som tillsammans ska jobba för att utveckla avtalet. Målet är att i större utsträckning stödja båda parters gemensamma hållbarhetsambitioner, Bilias mål om cirkulära affärer samt bidra till Bilias tillväxt och lönsamhet inom det oberoende affärsområdet "Mobility Care".

Bilia är en av Europas största återförsäljare av personbilar, transportbilar och lastbilar med anläggningar i flera länder. Bilia säljer bland annat personbilar av varumärkena Toyota, BMW, Mercedes, Renault, Lexus, Porsche, MINI, Volvo och Nissan. Under 2023 så fortsätter Bilia att satsa på sitt nya verksamhetsområde, "Mobility Care", som är ett märkesoberoende affärsområde som innefattar ett brett utbud av kringtjänster för sina Kunders hela bilägande. Området blir en viktig del i Bilias cirkulära affärsmodell.

"Vår cirkulära affärsmodell är grunden i vårt hållbarhetsarbete. Att inkludera hållbarhet i affären skapar förutsättningar att anpassa våra affärer in i framtiden. Samtidigt som vi som företag har ett ansvar att minska vår egen påverkan på planeten så har vi också ett ansvar att hjälpa våra kunder att minska sin" Säger David Rosberg, Category Manager på Bilia Ab.

"Vi är väldigt glada och stolta över samarbetet med Bilia. Det är ett kvitto på att vårt kunderbjudande handlar lika mycket om att hjälpa våra Kunder att utveckla sina affärer in i framtiden, som att leverera gröna produkter" fortsätter Veronica Sköld, CSO på Clemondo Ab.

"Vi ser fram emot att tillsammans utveckla våra ambitioner ihop med Bilia under 2023", avslutar Daniel Graff, Key Account Manager på Clemondo Ab.

Bilia har idag 150 anläggningar i Sverige och avtalet har en potential på väsentligt ökade volymer från dagens nivåer.  Avtalet förlängs först i 12 månader och inkluderar ett mål om att under våren 2023 utveckla och fördjupa samarbetet genom ett uppdaterat avtal.

Helsingborg, 22 december 2022

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]  

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
Epost: [email protected] 

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 22 december kl. 15,30 CEST

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser, Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

För ytterligare information se www.clemondo.se

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted