Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank"), i sin roll som stabiliseringsagent, meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Nivika Fastigheter AB:s (publ) ("Nivika" eller "Bolaget") B-aktier på Nasdaq Stockholm.


Nivikas erbjudande kraftigt övertecknat - handel i bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget"), ett snabbväxande fastighetsbolag med tyngdpunkt i Småland, offentliggör idag utfallet av nyemissionen av B-aktier i Bolaget ("Erbjudandet") i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm ("Noteringen"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige, Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och kommer att tillföra Bolaget över 5 000 nya aktieägare.


Nivika offentliggör prospekt och pris inför noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 16 november 2021 meddelade Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller "Bolaget"), ett snabbväxande fastighetsbolag med tyngdpunkt i Småland, sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Nivika prospektet och pris för nyemissionen av B-aktier i Bolaget ("Erbjudandet") i samband med den planerade noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm ("Noteringen"). Beräknad första handelsdag är den 3 december 2021. Tredje AP-fonden (AP3), Swedbank Robur Fonder, Öhman Fonder och Weland AB har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till ett belopp om totalt 600 MSEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted