Delårsrapport Q3 2019

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - släpper härmed delårsrapport avseende januari till september 2019. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - SEPTEMBER

  • Koncernens omsättning uppgick till 3 325 (484) KSEK under perioden januari till september 2019.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4 634 (-5 124) KSEK under perioden januari till september 2019.

JULI - SEPTEMBER

  • Koncernens omsättning uppgick till 48 (450) KSEK under perioden april till juni 2019.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 772 (-1 320) KSEK under perioden juli till september 2019.
  • Två nya ordrar på sammanlagt 2,0 MSEK avseende produktion av två nya egenutvecklade radioformat.
  • Bolagets artist Hybrid Tha God har under perioden släppt sin andra och tredje singel.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Riktad nyemission om 1,6 MSEK har genomförts.
  • Extra bolagsstämma beslutade om en emission av max 13 333 333 teckningsoptioner. Löptid 1 år. Vid fullt tecknade medför det en kapitalinjektion om 2,4 MSEK.
  • Påbörjad produktion och inspelning av fotbollskonceptet Football Dreamz.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se

Stefan Mattsson, vVD & CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 kl 08:30.

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England.

Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar.

Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted