Delårsrapport januari-juni 2020

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till juni 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - JUNI

Förbättrat resultat i koncernen under första halvåret 2020. Föranlett av kostnadsbesparingar och effektiviseringar samt en högre omsättning.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 3 656 (3 277) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 379 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -2 315 (-3 258) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 943 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

APRIL - JUNI

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 486 (1 494) KSEK.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -1 430 (-1 937) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 507 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK.

Koncernens eget kapital per aktie uppgick till 0,00 (0,05) SEK.

Samarbetsavtal med FIFA-legenden Nwankwo Kanu och hans organisation KIFA.

Dila Stellar har släppt sin första egna singel.

Nya styrelseledamöter.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Uttagning till FOOTBALL DREAMZ sker i Benin.

Ny order avseende radioproduktion på 1,9 MSEK.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl 8:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted