Delårsrapport Q2 2019

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - släpper härmed delårsrapport avseende januari till juni 2019. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

APRIL - JUNI

  • Koncernens omsättning uppgick till 1 494 (34) KSEK under perioden april till juni 2019.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under perioden april till juni 2019 till -1 937 (-2 201) KSEK.
  • Bolaget har utvecklat ett nytt unikt fotbollskoncept samt bildat nytt dotterbolag Nexar Football AB.
  • Beslut om utgivande av teckningsoptioner.
  • Sockatyes Ltd ny delägare i Nexar Football AB.
  • Bolagets artist Sweeney släpper sin debutsingel.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Ny order på 1,5 MSEK avseende produktion av nytt egenutvecklat radioformat

2019-08-29

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 08:45.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se

Stefan Mattsson, vVD & CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England.
Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted