Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

RÄTTELSE: Saknad MAR - etikett i tidigare pressmeddelande "GENOMBROTTSORDER FÖR NEXAR FOOTBALL"

Nexar Football har tecknat ett femårsavtal till samlat värde på 10 miljoner USD.

Nexar Football har tecknat det första avtalet gällande värdskap för inspelningen av det egenutvecklade TV-reality formatet, Football Dreamz. Avtalet, ett femårsavtal, är tecknat med den Nigerianska delstaten Ogun State Government, Ministry of Youth and Sports, till ett värde av 2 miljoner USD per år. (summan räknas årligen upp med konsumentprisindex). De 2 miljoner dollar per år skall användas för att spela in 13 TV program årligen. Avtalet innebär att Ogun State kommer att stå som värd för den engelska versionen av Football Dreamz. Vi räknar med att dessa produktioner skapar en fullt tillfredsställande vinstmarginal för bolaget.

Efter att ha renodlat verksamheten har vi fokuserat på att utveckla, sälja och marknadsföra vårt egenutvecklade TV-format Football Dreamz primärt på den afrikanska marknaden. Vi har också arbetat med att etablera spelaragentverksamheten i prioriterade afrikanska länder. Vi ser med stor tillförsikt fram emot ytterligare avtal gällande värdskap för vår engelska och franska version av Football Dreamz där även intresset av olika sponsorskap börjar intensifieras säger Joachim Kamph, VD Nexar Group AB.

Nexar Football har även tecknat nytt TV-distributionsavtal med statliga Nigerianska TV-bolaget Television Enterprises Ltd (En Division inom Nigerian Television Authority - NTA) gällande säsong två av Football Dreamz. Värdet på det avtalet beräknas till ca 1 MSEK baserat på reklamintäkter.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2022 kl 09:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: [email protected] 

Anders Petersen CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: [email protected] 

Om Nexar

Nexar är ett globalt företag med Tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-TV, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

RAPPORT MED ANLEDNING AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 19 december 2022.


Kallelse till extra bolagsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 december 2022.


DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2022

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed sin delårsrapport avseende perioden januari-september 2022. Rapporten finns i sin helhet för digital nedladdning i bifogad fil och även på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.


Rättelse: DELÅRSRAPPORT

I pressmeddelandet finns nu delårsrapporten bifogad.


DELÅRSRAPPORT

JANUARI - JUNI 2021GENOMBROTTSORDER FÖR NEXAR FOOTBALL

Nexar Football har tecknat ett femårsavtal till samlat värde på 10 miljoner USD.


DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2022

JANUARI - MARS 2022

  • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 300 (1 323) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -745 (-554) KSEK, vilket motsvarar en minskning med 191 KSEK i jämförelse med samma period 2021
  • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEKFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted