Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

RAPPORT MED ANLEDNING AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 19 december 2022.

Stämman fattade bland annat följande beslut:

Beslutades om att genomföra en kvittningsemission riktad till styrelseledamoten Sverker Littorin, där styrelsearvode till och lån från honom till bolaget omvandlas till aktier. Kvittningsemissionen utgörs av högst 84 285 aktier i bolaget och teckningskursen är 0,70 kronor per aktie, i paritet med rådande marknadskurs. Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 16 857 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Beslutades därutöver att emittera högst 2 490 000 teckningsoptioner, där rätt till teckning av dessa teckningsoptioner ska tillkomma verkställande direktören Joachim Kamph. Beslutades om följande villkor för dessa teckningsoptioner;

  • Emissionskurs ska vara 0,13 kronor per teckningsoption
  • Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 1 januari 2023 till och med 30 december 2024.
  • Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,67 kronor per aktie.
  • Teckningsoptionerna ska tecknas genom betalning inom 14 dagar från bolagsstämman.

Joachim Kamph har under ovannämnda 14 dagar tecknat 2 307 692 teckningsoptioner och för detta erlagt 300 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer aktiekapitalet i bolaget att öka med högst 461 538 kronor.

För ytterligare information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB telefon +46 709 95 63 83, epost: [email protected]
Anders Petersen, CFO Nexar Group AB telefon +45 2620 0696, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar med huvudkontor i Sverige, är ett företag som utvecklar Tv-format, främst inom fotboll men också andra sportgrenar. Bolaget arbetar även med spelarmanagement för unga talangfulla fotbollsspelare främst från Afrika. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat bl.a. reality programmet Football Dreamz. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted