Halvårsrapport H1

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 370 tkr.
  • Per 30 juni uppgick eget kapital till 8 962  tkr.
  • Skulderna uppgick till 576 451 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 500 000 tkr.
  • Bolagets soliditet var 1,53%.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Halvårsrapporten för Nackahusen Holding AB (publ) har inte granskats av en revisor.

 

Tkr

2018-01-01
- 2018-06-30

2017-01-01
-2017-06-30

2017-01-01
-2017-12-31

 

Nettoomsättning

6 950

4 781

11 674

 

Rörelseresultat

3 506

4 022

8 363

 

Resultat efter fin poster

-15 498

-9 870

-24 523

 

 

 

 

 

 

Uppgifter på balansdagen:

 

 

 

 

Balansomslutning

585 413

597 566

566 323

 

Soliditet %

1,53

3,32

0,79

 

Information om publicering av finansiella rapporter

Nackahusen Holding AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 28 februari 2019.

Stockholm den 16 juli 2018

Nackahusen Holding AB (publ)
Navid Rostam, vd

Denna information är sådan information som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 08:30 CET. 

Halvårsrapport Q1-Q2 2020


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport H1


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted