Kallelse till årsstämma i Medirätt

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 juni klockan 17.00 på Lidingö Stadshus, Lidingö.


Bankbyte bäddar för långsiktig finansiering och lägre kostnader

Bolaget blir kund hos Danske Bank, vilket sänker bolagets kapitalkostnader med 50 %, stärker bolagets kassa samt bäddar för ett långsiktigt samarbete med fokus på kommande projekt som slututvecklingen av Dosell.


Styrelsen lånar in 500 000 SEK i bolaget

Styrelsen har i veckan lånat in ytterligare pengar i bolaget till marknadsmässig ränta.


Bokslutskommuniké 2013

Sammanfattning av perioden januari-december 2013

01.01.2013 - 12.31.2013 (01.01.2012 - 12.31.2012)
Koncernen 12 månader (12 månader)
Resultat efter finansiella poster (SEK) -4 157 026 (-3 027 470)
Resultat per aktie (SEK) -0,56 (-0,41)
Balansomslutning (SEK) 21 606 436(24 101 215)
Soliditet (%) 70,3% (78,5%)

Definitioner
Soliditet: JEK/balansomslutning.
Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier.
Koncernen: MediRätt AB (publ), 556762-3391 samt dotterbolag Medcheck AB, 556898-3018

Kommande finansiella rapporter
2014-05-16 Delårsrapport ett
2014-08-29 Halvårsrapport
2014-11-14 Delårsrapport tre
2015-02-20 Bokslutskommuniké för 2014


CompuGroup Medical vill ogiltigförklara Medcheck AB:s patent

Medcheck AB har tidigare påtalat att CompuGroup Medical (CGM) gör patentintrång. Den tyska journalbolagsjätten väljer nu att väcka talan om ogiltigförklaring av Medcheck AB:s patent bakom bolagets system för enkel läkemedelsgenomgång, Medcheck. Systemet förhindrar läkemedelsbiverkningar hos multimedicinerande äldre patienter.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär