Erhåller godkännande för patent i Kanada

MedClair AB (publ), nedan "MedClair", har erhållit godkännande för patentansökan avseende MedClairs Exhalation Device (Utandningsventil) i Kanada. Utandningsventilen möjliggör användandet av MedClairs lågflödessystem för CDU (Central Destruction Unit) som bland annat används vid större förlossningsavdelningar.

Utandningsventilen tar på ett effektivt sätt hand om resthalterna av lustgas som finns kvar i lungorna efter varje avslutad lustgasanvändningssekvens, vilket avsevärt förbättrar arbets- och yttre miljöns negativa påverkan. Produkten kan även samarbeta med vår mobila destruktionsenhet (MDU). Vid användning av MedClairs utandningsventil finns det inte längre behov att ta bort ansiktsmasken från ansiktet mellan och under behandling. Den patenterade ventilen gör det även möjligt att för patienten själv att välja när och om man byter från lustgas till vanlig luft. Mer information om tekniken hänvisas till www.medclair.se/se/ed.

Det kanadensiska sjukhussystemet påminner månt och mycket om det svenska. I Kanada används lustgas i omfattande skala, huvudsakligen inom förlossningsvård. För MedClairs del är det nu godkända patentet i Kanada en viktig milstolpe i Bolagets ambition att nå en bredare global marknad. Patentgodkännandet möjliggör nu för Bolaget att påbörja en penetration av den nordamerikanska marknaden, med start i Kanada. Ambitionen är därför att knyta ett eller flera distributionsavtal för den kanadensiska marknaden med option för hela Nordamerika. Endast i Kanada finns det motsvarande 1 244 sjukhus, innebärandes att marknaden endast med inriktning på förlossning och därmed Bolagets lågflödesteknik skattas till cirka 2,0 miljard SEK.

"Formalia kring att få godkännande för patent i länder utanför Sverige och EU är såväl kostsamt som tidskrävande. Att vi nu har fått patentet godkänt för MedClairs ED-ventil i Kanada medför att Bolagets potentiella marknad över en natt ökar med miljardbelopp. Det är givetvis mycket glädjande och nästa steg i processen blir att finna distributionspartners som tillsammans med oss vill kapitalisera på den enorma marknad som detta nu öppnar!" säger MedClairs VD, Mikael König i en kommentar.

Styrelsen i MedClair AB (publ)

För ytterligare information vänliga kontakta:

Mikael König, VD, MedClair AB (publ), Tfn: 070-4861798
E-post: [email protected]
Årsredovisning 2019


KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL)

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.


Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma  fredagen den 27 september 2019 klockan 12.00,  i No18's lokaler på Centralplan 15,  Stockholms Centralstation.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL)

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma tisdagen den 5 juni 2019 kl. 15.00 i No18s lokaler, Centralstationen, Centralplan 15 i Stockholm.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.


Kallelse till extrastämma i MedClair

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till extrastämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted