Årsredovisning 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige ABs (publ) årsredovisning för 2019 finns från och med idag publicerad på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se.

Tryckt version kommer att sändas till de aktieägare och intressenter som anmäler sig på info@maxfastigheter.se och uppger sitt namn och adress.

Eskilstuna den 8 april 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen besök www.maxfastigheter.se eller kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Denna information är sådan information som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 08:00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2019 uppgick fastighetsvärdet till 2,3 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


Årsredovisning 2019Delårsrapport


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär