Mavshacks emission av vederlagsfria Units övertecknades 6217 %

De som var aktieägare i Mavshack den 16 juni erhöll 1 (en) "Mavshack UR"(Units) per 3 (tre) innehavda aktier. Under perioden 18 juni - 2 juli erbjöds teckning och handel av Units. Totalt tecknades 19 881 456 573 av 319 788 322 möjliga Units vilket innebär att emissionen av Mavshack UR övertecknades 6 217 %.

Den totala möjliga teckningen av bestod av 319 788 322 units, vilket i sin tur ger 319 788 322 teckningsoptioner av serie TO2 och 319 788 322 av serie TO3.

Tilldelningen av Units har skett enligt prospektet, vilket Mavshack publicerade i juni 2021. Meddelande om eventuell övertilldelning kommer att skickas ut till berörda parter under dagen.

Mavshacks Unitsemission var vederlagsfri vilket innebär att bolaget inte erhållit någon likvid i samband med emissionen. Unitsemissionen som sådan kommer inte att påverka bolagets aktiekapital eller antal aktier.

Handel med Betalt Tecknad Unit "BTU" kommer att fortsätta tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske senast under juli månad.

Mavshack kommer att ansöka om listning av teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market, datum för första handel kommer att publiceras via separat pressrelease. För mer information kring Teckningsoptionerna såsom teckningsperiod, pris etc. vänligen besök mavshack.se.

"Jag är väldigt glad för det stora intresset för Mavshacks teckningsoptionsprogram och vill särskilt tacka alla investerare som är med oss i satsningen på Liveshopping. Den likviditet som teckningsoptionsprogrammet kan ge oss, kommer att skapa stora möjligheter för Mavshack att växa både organiskt samt genom förvärv i Sverige och utomlands. Vi kommer att få möjligheten att ta bolaget till helt nya höjder." säger Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB.

För mer information vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se

Axfood använder Mavshack Studio

Axfood samlar varje år sina leverantörer för kommunicera de övergripande affärssatsningar och fokusområdena samt för att vårda och stärka leverantörsrelationer. En kommunikativ ambition är att tydliggöra Axfoods profil som ledande i livsmedelsbranschens utveckling när det kommer till att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat.


Missing People sänder "En dag för anhöriga" från Mavshack Studio

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.


Mavshacks nya försäljningschef för liveshopping börjar idag

Anna Galaz börjar jobba som försäljningschef för Mavshack Liveshopping idag. Anna har mångårig erfarenhet av ledarskap inom sälj och marknadsföring för flera starka varumärken. Några som kan nämnas är Himla, Elodie Details samt Stinaa.J. Anna kommer bygga upp teamet kring liveshoppingförsäljning på kontoret i Stockholm.

Kvartalsrapport 2

Kvartal 2 2021

  • Nettoomsättning för kvartal två 10,7 (6,8) MSEK. *
  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 20,3 (7,3) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -8,9 (-4,2) MSEK (EBIT).*
  • Resultatet före avskrivningar uppgick till -6,9 (-2,3) MSEK (EBITDA).*
  • Rörelsens kostnader uppgick till -29,2 (-11,5) MSEK.*

* Partner54 och Mavshack Zellma ingår inte i jämförelsen från föregående år.


Mavshack informerar om den sista dagen för handel i BTU och den första dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3

Mavshack AB: s företrädesemission av vederlagsfria units har registrerats hos Bolagsverket. Den sista handelsdagen i BTU (Betald tecknad unit) är satt till den 27 juli 2021. Avstämningsdagen (Stoppdag) kommer att vara den 29 juli 2021.


VD-brev

Kära aktieägare,

Mavshack har under våren utvecklat och lanserat flera nya spännande produkter inom streaming och Liveshopping, från "gör det själv" via mobil, till professionell studioproduktion. Lite kuriosa är att en av våra "Liveshopping-konkurrenter" valt att använda Mavshack Studio för en del av sina egna produktioner.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted