Mavshack avvecklar Filippinsk produktionsenhet och fokuserar på Zellma

Mavshack AB har sedan 2015, del-ägt och drivit ett produktionsbolag, Ambient Media, i Alabang utanför Manila i Filippinerna. Ambient Media har bedrivit verksamhet inom animering, musikproduktion och dubbning från en egen studio. Kunderna har främst kommit från Kina, USA och Indien.

På grund av Covid-19 restriktionerna under 2020 har försäljningen varit obefintlig. Detta i kombination med övriga restriktioner i Filippinerna har föranlett att Ambient Media Inc. har hamnat på obestånd och kräver stödåtgärder för att kunna klara sig genom pandemin. Baserat på den ovisshet som föreligger tills dess att marknaden kan öppna upp sig igen har Mavshack i samförstånd med Ambients övriga aktieägare beslutat att avveckla verksamheten i sin helhet.

För Mavshacks del medför försäljningen medför en resultateffekt för koncernen om minus 13,5 MSEK.

"Mavshack har valt att flytta vår produktionsenhet till Sverige och fokusera på produktion av Live-shopping, något som helt ligger i linje med styrelsens strategi för bolaget framåt"; säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack AB. "Det här skiftet innebär ingen förändring för mavshack.com där vi fortsatt kommer vara den största oberoende aktören inom Filippinsk streaming globalt."

Stockholm den 15:e december 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e december 2020 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Zellma AB, 24hTech International AB, Mavshack Movies AB och YourIT AB, Partner54 i Karlstad AB, IPMovers IT Ltd samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se

Kry sänder ännu en gång "Doktorn svarar live"från Mavshack Studio

Den 27:e september kl. 18.00 sänder Kry "Doktorn svarar live" direkt från Mavshack Studio i Stockholm. I programmet som leds av Suzanne Axell kommer tittarna att kunna ställa sina frågor direkt till Krys Doktorer. De områden som kommer diskuteras i sändningen är barnsjukdomar, hudsjukdomar, kvinnans underliv och psykisk misshandel.

Steam Hotel satsar på liveshopping med Mavshack

Den 8/9 kl 19:30 är det dags för Steam Hotels första liveevent direkt från Steams häftiga miljö i Västerås. I dagens avsnitt kommer vi få ett smakprov på allt vad Steam har att erbjuda. Det finns även möjlighet att handla produkter från Ess Groups webbshop "Home Of Ess" direkt i programmet. Sändningen hittar du på: www.steamhotel.se/liveshopping
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 september 2022, kl. 10 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.


Mavshack genomför riktad emission

Styrelsen för Mavshack AB har i dag beslutat att föreslå en riktad emission till en grupp investerare på 10 500 000 kr. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 5 öre per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittlig kursen för bolagets aktie under två veckor fram till och med den 21 augusti 2022 med nödvändig emissionsrabatt. Totalt emitteras 210 000 000 aktier i Mavshack AB.


Delårsrapport 2 2022

Kvartal 2 2022

  • Nettoomsättning för kvartal två 11,2 (10,7) MSEK.
  • Rörelsens intäkter för kvartalet var 12,1 (20,3) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -10,1 (-8,9) MSEK.
  • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,8 (-6,9) MSEK

Sammanfattning av första halvåret 2022

  • Nettoomsättningen för första halvåret 23,9 (28,6) MSEK.
  • Rörelsens intäkter för första halvåret var 25,8 (38,4) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -17,6 (-15,6) MSEK.
  • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -13,5 (-11,9) MSEK.

Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted