Delårsrapport Q2 2016

  • Intäkterna minskade med 21 procent till 24,9 (31,7) mkr 
  • Eget kapital per aktie uppgick till 141,13 (134,64) kr 
  • Antal depåkunder ökade med 21 procent till 5 801 (4 762) st

April - juni
Rörelsens intäkter 24,9 (31,7) mkr
Resultat före skatt 0,9 (4,3) mkr
Resultat per aktie 1,44 (2,59) kr
Eget kapital per aktie 141,13 (134,64) kr
Tillgångar under förvaltning 4 519 (5 601) mkr

Januari - juni
Rörelsens intäkter 49,3 (67,7) mkr
Resultat före skatt 2,4 (12,4) mkr
Resultat per aktie 3,79 (21,43) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:
Årets kraftiga nedgång på börsen avspeglar sig i Bolagets intäkter, som inte når upp till föregående års intäkter för motsvarande kvartal. Under perioden så har antalet aktiva depåer ökat kraftigt och uppgick per sista mars till 5 801 (4 762) st, vilket motsvarar en tillväxt om 21 procent. Tillgångarna under förvaltning har ökat sedan utgången av föregående kvartal med drygt 3 procent till 4 519 (4 371) mkr.

Under perioden har en effektivisering skett på Pension- och Kapitalrådgivning i syfte att reducera kostnaderna, samtidigt som kunderbjudandet fortsatts att utvecklas ytterligare. Värdepappershandel fortsätter att utvecklas väl och arbetet fortsätter med att öka andelen återkommande intäkter, där vi noterat ökad efterfrågan på värdepapperskrediter.

Under perioden har Mangold tagit upp ett evigt förlagslån med en ram om 40 miljoner kronor, varav 16 miljoner kronor tecknades under kvartalet. Mangold fortsätter att utvärdera förvärv som passar in i Mangolds tillväxtstrategi.

Den avvaktande inledningen av året har påverkat transaktionsviljan rörande projektintäkter, men under den senare delen av perioden kunde viss ljusning skönjas. Mangold kommer att fortsätta utveckla sina produkter och tjänster för att tillgodose kundernas behov samt successivt öka effektiviteten genom fortsatt digitalisering. Under kvartalet lanserade Mangold en ny handelsplattform som ger oss möjlighet att utveckla nya tjänster och bättre förutsättningar att konkurrera med de övriga nätmäklarna. Den nya handelsplattformen innehåller bland annat handel med fondandelar, månadssparande, Bank-ID, autogiro, integration med MFEX samt betalningar via SUS (Swedbanks Utbetalnings System).

Kommande rapporttillfällen:
Kvartalsrapport kvartal 3 13/10
Bokslutskommuniké 2016 2/2 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 21 juli 2016

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Fredrik Sjöstrand
Styrelseledamot

Marie Friman
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559 Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted