Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Northern CapSek Ventures - Gaseller för alla - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Northern CapSek Ventures

Mangold tar upp Northern Capsek Ventures (CapSek) till bolagsbevakning. Bolaget investerar i noterade och onoterade teknikbolag i södra Sverige med god tillväxtpotential med målsättningen att vara attraktiv för teknikintresserade investerare.

CapSek har idag en portfölj med fem teknikbolag som är tänkt att öka till 15-20 bolag. För att hitta rätt bolag ska CapSek samarbeta med andra investeringsbolag. Typiska kriterier för en investering är att bolaget har ett värderingsspann på runt 30-80 miljoner kronor och bevisat sin affärsmodell. Verksamheter som CapSek avser att investera i är inom Saas, Internet of Things, dataspel samt AI och machine learning.

Mangold har valt att värdera bolaget utifrån en Sum of the Parts-modell. Vi har tagit dess ägarandel i respektive portföljbolags uppskattade värde. Vidare har rabatt och kassa adderats vilket sammantaget resulterat i ett bolagsvärde på strax under 30 miljoner kronor vilket motsvarar ett motiverat värde om 8 kronor per aktie, en uppsida på 45 procent.

Måndag 16 november

KONTAKT 

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted