Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Mahvie Minerals offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022 (juli - september)

 • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1,1 (0) MSEK
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,11 (0) SEK

 

Första nio månaderna 2022 (januari - september)

 • Intäkterna för första nio månaderna uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för första nio månaderna uppgick till -1,8 (0) MSEK
 • Resultatet per aktie för första nio månaderna uppgick till -0,17 (0) SEK

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Förvärv av samtliga aktier i Palmex Mining Oy
 • Extra bolagsstämma den 22 juli 2022
 • Extra bolagsstämma den 9 september 2022
 • Spridning av Bolagets aktier

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Mahvie Minerals genomför sammanläggning av aktier

 

Stockholm den 7 november 2022

Styrelsen

 

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 13.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Varför arbetar Mahvie Minerals med bly?

Zink och bly är två av de metaller Mahvie Minerals arbetar med. Det kanske inte är självklart för alla varför man skall engera sig i två så konventionella metaller som zink och bly. Här vill vi kort-fattat beskriva hur vi ser på bly och längre fram kommer vi att få anledning att utveckla vår inställning ytterligare.


Mahvie Minerals: Varför jobbar vi med zink?

Zink och bly är två av de metaller Mahvie Minerals arbetar med. Det kanske inte är självklart för alla varför man skall engera sig i två så konventionella metaller som zink och bly. Här vill vi kortfattat beskriva hur vi ser på zink och längre fram kommer vi att få anledning att utveckla vår inställning ytterligare.Investerarpresentation hos ProHearings 2022-12-01

Torsdagen den 1 december presenterar Mahvie Minerals sin verksamhet hos ProHearings, ger en investerarpresentation och svarar på frågor i en modererad frågestund. Presentationen börjar ca kl 09.15.


Mahvie Minerals presenterar första modell av Mofjellprojektet

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") kan idag presentera en första 3D-modell över Mofjellprojektet i Mo i Rana som bygger på historiska borrhål och datapunkter. Modellen utgör en grund för den inledande borrning som kommer att påbörjas inom kort.


Mahvie Minerals har godkänts för notering på NGM Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har idag, den 14 november 2022, godkänt Mahvie Minerals AB (publ):s ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nordic SME. Första dag för handel är fredagen den 18 november 2022.
Information till nya och gamla aktieägare i Mahvie Minerals

Välkomna som ägare i Mahvie Minerals! Bolaget har inlett utvecklingen av basmetallprojektet Mofjell i Mo i Rana och förvärvat guldprojektet Haveri i Finland. Inledande arbeten har konfirmerat att Bolaget kan använda den omfattande mängden information som finns kring Mofjellt för fortsatt utveckling. I Bolagets guldprojekt finns en mängd intressanta uppslag med hög guldhalt som skall användas som utgångspunkt för fortsatt utveckling.


Mahvie Minerals deltar på Augment Mining Forum 2022

Den 13 oktober kommer Mahvie Minerals att delta på Augment Mining Forum 2022. Vid evenemanget, som hålls på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm, kommer sex nordiska junior mining-bolag att presentera sina verksamheter. Mahvie Minerals VD, Per Storm, kommer att presentera bolaget med efterföljande frågestund mellan 10:00-10:30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted