Delårsrapport Q1 2019

Perioden 2019-01-01 - 2019-03-31

(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 12 065 (11 523) tkr
  • Driftnettot uppgick till 11 664 (10 980) tkr, med en överskottsgrad på 96,7 (97,3) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 900 (5 362) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 018 tkr (4 407) motsvarande 1,6 (1,7) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 142 (-16 515) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 614 140 (600 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (2,7) gånger och belåningsgraden till 61,1 (62,5) %
  • EPRA NAV uppgick till 106,1 (98,3) kr per aktie

2019-05-16

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019.
För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet
Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär