Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

SISTA DAG FÖR HANDEL FÖRE SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I ATHANASE INNOVATION AB

Vid Athanase Innovation ABs årsstämma den 11 maj 2022 beslutades om en sammanläggning av aktier (omvänd split), genom att 16 aktier sammanläggs till 1 aktie (1:16).

Sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är idag 9 juni 2022. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod (SE0018014060) är imorgon 10 juni 2022. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med sammanläggningen har bolagets huvudägare Athanase Industrial Partner vederlagsfritt tillskjutit aktier till de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 16.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Jeffery, tf VD
Telefon: +46 70 566 19 46

E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2022 kl. 13:00.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och "robotics".

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted