Delårsrapport Q1 2019

Nettoomsättningen i koncernen uppgick under kvartalet till 1 518 tkr vilket var 12% högre än motsvarande kvartal föregående år och 7% lägre än det närmast föregående kvartalet.

Årets första kvartal har inneburit att:

  • Samarbetet med Abreos inom bröstcancerdiagnostik och behandling kan gå in i nästa fas. Ett bevis för att MagniaReader är väl lämpad att leverera resultat med prestanda i nivå med instrument som Abreos idag använder på det professionella centrallaboratoriet. Det är det bästa betyg vi kan få.
  • Distributionskontrakt med Accelerated Equine Health AEH, med prognos på inköp av förbrukningsartiklar och instrument för över 20 miljoner kronor över tre år, har tecknats.
  • Satsningen i Norden på produkter från Woodley har fortsatt gett bra gensvar hos våra kunder. Nästa steg med Woodley kommer att tas när full uppkoppling till klinikernas journalsystem finns. Detta väntas komma under slutet av det andra kvartalet.
  • Bolaget har antagit en ny strategisk inriktning som inbär att man väljer att avyttra veterinärdelen av bolaget och fokusera på den del som man bedömer långsiktigt har störst potential
  • Styrelsen har meddelat att bolaget skall tillföras kapital i en nyemission, detta för att implementera Bolaget strategi med fokus på vår kvantitativa engångstest och bättre anpassa kostnadskostymen för att nå framtida lönsamhet.

LifeAssays har efter kvartalets utgång kallat till extra bolagsstämma den 28 juni 2019 för beslut om nyemission uppgående till maximalt 25 mkr. Emissionen är garanterad till cirka 60% via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionen beräknas vara avslutad i början av augusti 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: [email protected]

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted