LC-Tec Holding AB - LC-Tec erhåller volymorder från ledande västerländsk kameratillverkare

LC-Tec Displays AB har erhållit volymorder inom affärsområde kamera på motsvarande ca 1,9 Mkr från en ledande västerländsk kameratillverkare.

LC-Tec och kunden har under de senaste åren tillsammans utvecklat och anpassat LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® enligt kundens specifika krav. Merparten av ordern kommer att levereras under årets andra kvartal. Då kunden planerar att lansera en ny produkt innehållande LC-Tecs filter förväntas återkommande order.

"Det är mycket glädjande att se LC-Tec ta steget från prototyp- till serieproduktion för ännu en kamerakund. Ordern ska ses som en bekräftelse på att bolaget kan erbjuda marknaden en attraktiv produkt som förbättrar kamerans funktionalitet", säger Paula Bergman, VD vid LC-Tec Displays AB.

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 kl. 8:31 CET.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Paula Bergman

CEO

LC-Tec Displays AB

Tel: 0243-79 40 75

Mail: [email protected]

Jesper Osterman

CTO

LC-Tec Displays AB

Tel: 0243-79 40 78

Mail: [email protected]

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.


LC-Tec genomför en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 19 MSEK

Styrelsen för LC-Tec Holding AB (publ) ("LC-Tec" eller "Bolaget") har idag, med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, beslutat om en nyemission om cirka 19 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen består av units, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner vilka skall finansiera införskaffandet av den produktionskapacitet som behövs för att Bolaget ska kunna växa i enlighet med Bolagets tillväxtplaner. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK och emissionsgarantier om cirka 13 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs LC-Tec initialt cirka 19 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolaget högst tillföras ytterligare cirka 25,9 MSEK före emissionskostnader. Inlösen av teckningsoptionerna kommer att ske i Q3 2023.


Rättelse: LC-Tec Holding AB offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Rättelsen avser LC-Tec Holding offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2021 som meddelades i ett pressmeddelande som publicerades 2022-04-27 klockan 17:30 innehöll fel publiceringsalternativ, det skulle inte ha publicerats enligt MAR. Detta är nu justerat i detta pressmeddelande. LC-Tec Holding gästar Småbolagspodden

I det senaste avsnittet av Småbolagspodden berättar LC-Tec Holding ABs vd Paula Bergman och styrelseordförande Ingvar Andersson om hur man ska möta en ökad efterfrågan på bolagets optiska komponenter - komponenter som förbättrar funktionaliteten i bland annat professionella videokameror och smarta glasögon.


LC-Tec Holding AB - Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdag den 11 maj 2022 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.


LC-Tec Holding AB publicerar bokslutskommuniké för 2021

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,4 Mkr (5,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,2 Mkr (-1,9 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,8 Mkr (-2,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,04 kr (-0,11 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,7 Mkr (-0,8 Mkr).

Helåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,2 Mkr (16,4 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 Mkr (-3,4 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,6 Mkr (-3,4 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,09 kr (-0,20 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,0 Mkr (-5,7 Mkr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.


LC-Tec Holding AB - LC-Tec erhåller volymorder från ledande västerländsk kameratillverkare

LC-Tec Displays AB har erhållit volymorder inom affärsområde kamera på motsvarande ca 1,9 Mkr från en ledande västerländsk kameratillverkare.


LC-Tec Holding AB - LC-Tecs produktionschef går till nytt uppdrag

LC-Tecs produktionschef Robin Diegnér tillträder som ny VD för Hybrida Group AB och har avyttrat sitt aktieinnehav i LC-Tec.


LC-Tec lämnar in patentansökan avseende ny produkt inom affärsområdet kamera

LC-Tecs planerade tillväxtresa är baserad på att erbjuda marknaden tekniskt avancerade produkter. Som en del av denna har företaget lämnat in en patentansökan till den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten avseende en ny produkt inom affärsområdet kamera.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted