Bokslutskommuniké januari - december 2018

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,9 Mkr (5,5 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 0,0 Mkr (0,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,0 Mkr (0,7 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,7 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,00 kr (0,04 kr).

Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,5 Mkr (16,6 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (3,4 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,4 Mkr (-2,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 kr (0,07 kr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

LC-Tec Displays AB erhåller order

Som kommunicerats i tidigare delårsrapporter samt pressmeddelande tecknade LC-Tec Holding AB (publ) genom dotterbolaget LC-Tec Displays AB i augusti 2018 ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet.


Delårsrapport 9 månader

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,1 Mkr (3,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (0,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (0,6 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,8 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,06 kr (0,03 kr).

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,7 Mkr (11,1 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (2,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,7 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 kr (0,03 kr).

Minskad order


Delårsrapport 6 månader

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,6 Mkr (3,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,8 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,8 Mkr (2,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,0 Mkr (1,3 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,08 kr (0,03 kr).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,5 Mkr (7,2 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,4 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,4 Mkr (2,2 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (0,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,07 kr (-0,01 kr).


Statsminister Stefan Löfven besöker LC-Tec

Under statsminister Stefan Löfvens pågående turné genom landet besökte han igår den 2 juli LC-Tec i Borlänge där han fick en presentation av bolagets verksamhet och produkter samt en guidad tur genom bolagets produktionsanläggning.


LC-Tec Holding Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 15 maj 2018 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.


Delarsrapport 3 manader, januari - mars 2018

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,9 Mkr (3,4 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,3 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,1 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,02 kr (-0,04 kr). 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted