KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 6 MAJ 2021 I KRONA PUBLIC REAL ESTATE AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämman den 6 maj 2021 i Krona Public Real Estate AB (publ) fattades följande beslut:

  • Beslutades att välja styrelseledamöterna Olof Pergament, Gunnar Isaksson, Bernt Johansson och Börje Hed till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Åskogh, Sara Williamson och Oskar Wigsén avböjde omval
  • Beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 14 999 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 5 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter

Den nyvalda styrelsen i Krona Public Real Estate AB (publ) har vid ett konstituerande styrelsesammanträde beslutat att inom sig utse Gunnar Isaksson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
ingeborg.magnusson@kronapublic.se 

Oskar Wigsén, verkställande direktör, Krona Public Real Estate AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82
oskar.wigsen@kronapublic.se 

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.


Kallelse till extra bolagsstämma i Krona Public Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB (publ), org. nr 559298-1707, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 maj 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted