Affärsidé

Att identifiera och förvärva högpotentiella guldfyndigheter som befinner sig inom de befintliga alluviala guldgruvorna i Lena Goldfields i Ryssland och därefter utföra tidig prospektering tills dess att fyndigheten antingen kan säljas eller utvecklas i samarbete med en partner.

Verksamhet

Bolaget har en diversifierad portfölj med prospekteringsprojekt i olika stadier. Samtliga licenser har delats in i en portfölj av tre projekt; Krasny, Kopylovskoye samt Norra Territoriet. Flaggskeppsprojektet är Krasny som består av tre licenser med en total areal om 117 kvadratkilometer. 

Krasny och Kopylovskoye-projekten är geografiskt koncentrerade till ett 40 x 20 km stort område på 40 till 75 km avstånd från områdets huvudort Bodaibo. Avståndet från fyndigheterna till huvudvägen är mellan en och tio km. Infrastrukturen är relativt utvecklad med statligt underhållna vägar samt vatten och el framdraget till fyndigheterna. 

De sex licenser, som tillsammans utgör Norra Territoriet, samtliga förvärvade under 2012, är geografiskt placerade 200 - 300 km från Bodaibo och har samtliga anslutning till grusvägar och säsongsmässigt underhållna vägar samt en historia av alluvial produktion. Bolaget uppfyller myndigheternas krav på miljö och säkerhetskrav och har ett gott förtroende hos lokala myndigheter.

Samtliga fyndigheter är belägna upp till 150 km ifrån Sukhoy Log (60 Moz), vilken är den största outvecklade guldfyndigheten i Ryssland. Bolaget fokuserar på Artemovsky-distriktet (Lena Goldfields) med 20 Moz historisk alluvial guldproduktion. Bolaget uppfyller myndigheternas krav på miljö och säkerhetskrav och har ett gott förtroende hos lokala myndigheter.

Bolagsordning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted