Klockarbäcken Property Investment Bokslutskommuniké 2017

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 20 612 241 kr (15 890 417)
  • Driftsöverskottet uppgick till 19 065 721 kr (14 950 526)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 458 893 kr (9 092 533)
  • Periodens resultat uppgick till 5 084 767 kr (2 102 229)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,85 kr (1,59)

Catena återkallar budet på Klockarbäcken

Catena AB (publ) (Catena) offentliggjorde den 2 oktober 2017 ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) (Klockarbäcken) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Klockarbäcken ("Erbjudandet"). Genom pressmeddelande den 18 oktober 2017 förlängde Catena acceptperioden för Erbjudandet.


Catena förlänger acceptperioden för budet på aktierna i Klockarbäcken

Catena AB (publ) (Catena) offentliggjorde den 2 oktober 2017 ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) (Klockarbäcken) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Klockarbäcken ("Erbjudandet").

Vid utgången av acceptperioden den 17 oktober 2017 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 895 569 aktier, motsvarande cirka 67,8 procent av totalt antal aktier och röster i Klockarbäcken.


Catena AB lägger bud på Klockarbäcken Property Investment

Börsnoterade logistikfastighetsbolaget Catena AB (Catena) har lagt bud på samtliga aktier i Klockarbäcken Property Investment AB (Klockarbäcken). Aktieägare i Klockarbäcken erbjuds nyemitterade aktier i Catena som betalning. Budvärdet motsvarar 110 kronor per aktie i Klockarbäcken.


Kallelse till årsstämma i Klockarbäcken Property Investment

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 15.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma i Klockarbäcken Property Investment

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 januari 2017 kl. 13.30 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.


Kallelse till årsstämma i Klockarbäcken Property Investment

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2016, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma i Klockarbäcken Property Investment

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB, org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 februari 2016, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted