Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

KlaraBo förlänger hyresavtal med Systembolaget i Västervik

KlaraBo har tecknat en femårig avtalsförlängning omfattande cirka 850 kvm med Systembolaget på Västra Kyrkogatan i centrala Västervik. Hyresvärdet uppgår årligen till cirka 1,8 Mkr.

I och med förlängningen kommer Systembolaget att uppgradera lokalen enligt sitt senaste butikskoncept.

"Vi är glada att kunna förlänga avtalet med Systembolaget. Detta befäster Tullporten som ett viktigt nav i Västerviks centrumhandel. Som en viktig del i respektive bolags hållbarhetsarbete har parterna i tillägg till förlängningen kommit överens om att teckna en grön bilaga till avtalet, ett samverkansavtal för minskad klimatpåverkan och resursanvändning", säger Robert Pejic, områdeschef KlaraBo. 

För mer information:
Jimmy Larsson, Fastighetschef KlaraBo
[email protected]
+46 73 666 16 50

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted