Vd-brev mars - om JonDeTech, Kina och corona-viruset

Inledningen av 2020 har minst sagt börjat på ett mycket dramatiskt och händelserikt sätt, i både det stora och lilla. Corona-virusets utspridning har satt djupa spår, självfallet för alla de människor som direkt har drabbats men även för alla andra som prövas hårt när hela det ekonomiska systemet har satts i gungning.

Även för JonDeTech har året inletts på ett mycket händelserikt sätt, inte helt utan koppling till virus-epidemin. Implementeringen av den Go-To-Market-strategi vi sjösatte för snart nio månader sedan, med fokus på aktörer i Kina, har bjudit på många utmaningar den senaste tiden. Därför har det varit extra tillfredställande att se den positiva och framtidsinriktade anda som både vår organisation och våra nya samarbetspartners har uppvisat.

Det händer många spännande saker för bolaget just nu, men jag tänkte lyfta fram de tre viktigaste: de avtal vi nyligen har ingått med Hongkong-baserade Novel Unicorn och kinesiska Jiuyou Fund, som lägger en stabil grund för bolagets utveckling både på kort och lång sikt. Samt det nyväckta intresset från främst kinesiska aktörer i kölvattnet på corona-viruset av vår applikation att mäta kroppstemperatur med mobiltelefonen.

Novel Unicorn

I slutet av februari kunde vi berätta att vi ingått ett avtal om ett strategiskt samarbete med Novel Unicorn. Även om själva avtalet blev klart nyligen så har diskussioner och kunddialoger initierade genom samarbetet pågått under en längre tid. Man kan säga att när vi signerade avtalet hade vi redan gasen i botten, vilket visar på det förtroende som finns mellan parterna. Avtalet är fördelaktigt för bägge parter; för att kompensation ska utbetalas krävs uppfyllelse av förutbestämda milstolpar som är gynnsamma för bolaget.

Jiuyou Fund

För någon vecka sedan blev det även klart att den kinesiska fonden Jiuyou Fund avser att investera 40 MSEK i JonDeTech genom en riktad emission till kursen 13,64 kronor. I tillägg till att vi får in en stabil och långsiktig ägare får vi in en samarbetspartner som, i likhet med Unicorn, kan hjälpa oss att bygga en starkt lokal närvaro i Asien och komma i kontakt med de lokala intressenter som är viktiga för vår fortsatta tillväxtresa. Att på egen hand skapa den närvaro och de kontaktytor som Jiuyou och Unicorn kan tillhandahålla skulle i det närmaste varit omöjligt.

Kroppstemperaturmätning med mobilen

För nästan ett år sedan erhöll JonDeTech ett patent på den svenska marknaden för att mäta kroppstemperatur med hjälp av en unik kalibreringsmetod. Sedan dess har vårt största fokus legat på utveckling av applikationer för närvarodetektion. Tills coronaviruset kom. Som en effekt av våra nya samarbeten är det många aktörer i Asien, läs Kina, som har fått upp ögonen för denna applikation. Vi har de senast veckorna fått

en mängd förfrågningar om detta, och vi ser naturligtvis detta som ett spännande område. Vi tror att det i ett första skede kommer att utvecklas som ett mobiltillbehör för att i andra generationen kunna integreras direkt in i telefonen.

I tillägg till projektet ovan pågår även andra utvecklingsprojekt, som jag hoppas att vi kommer att kunna berätta mer om så småningom. Om man ska summera händelserna ovan så innebär dessa att JonDeTech nu har etablerat en stabil plattform att växa ifrån, som vi är övertygade om kommer att mynna ut i många spännande projekt framöver.

Avslutningsvis vill jag säga att våra tankar naturligtvis går till alla de som drabbats av coronaviruset. Eftersom vi nu har en kontinuerlig dialog med våra nya samarbetspartners i Kina, påminns vi om att de nu så sakteligen har börjar hitta former för att kunna återgå till en viss normalitet, om än fortfarande bräcklig. Det kan vara viktigt att påminna sig om det som ett litet ljus i tunneln nu när vi i Sverige verkar balansera mellan hopp och förtvivlan.

Med vänliga hälsningar

Per Lindeberg, vd JonDeTech

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som

bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella

sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail [email protected] Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

JonDeTech och KTH får anslag från Vinnova för energy harvesting

JonDeTech Sensors AB har tillsammans med Avdelningen för Mikro- och Nanosystem inom Institutionen för Intelligenta System vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm beviljats anslag från Vinnovas utlysning Smartare elektroniksystem. Projektet ska utforska produktdesign och metoder för tillverkning av tunna, effektiva och böjbara termoelektriska generatorer (TEG) som har potential att kunna komplettera batterier i smart wearables och storskaliga IoT system. Det totala anslaget är 3 045 663 kronor varav JonDeTechs andel uppgår till 570 000 kronor.


JonDeTech deltar på småbolagsdagarna den 15 juni

JonDeTechs Chief Product Officer Karin Thurberg kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 15 juni klockan 10:30 - 11:00. Fokus för presentationen kommer att ligga på bolagets portföljstrategi.


JonDeTechs nya sensorelement redo för marknaden efter säkrat leveransavtal

I februari i år informerade JonDeTech om breddning av portföljen med ett nytt kunderbjudande som bland annat omfattar det kiselbaserade sensorelementet JIRS10. Detta erbjudande finns nu kommersiellt tillgängligt och för att säkerställa leveranskapacitet har bolaget tecknat ett långsiktigt avtal med en europeisk kontraktstillverkare som innebär att produktionsbehovet av JIRS10 är säkrat. Bolaget har erhållit en första leverans som nu används i utvalda kunddialoger för test och utvärdering, främst inom området närvarodetektering.JonDeTechs vd Dean Tosic presenterar bolaget på Aktiedagen Göteborg

JonDeTechs vd Dean Tosic kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 16 maj klockan 20:00 - 20:30

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2022 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09:45.


JonDeTech tecknar projektavtal med en taiwanesisk komponenttillverkare avseende optimering av IR sensorer

JonDeTech har sedan en tid fört en dialog med en taiwanesisk komponenttillverkare om att utveckla en anpassad sensor som tillsammans med algoritmer för kontaktlös temperaturmätning och närvarodetektion ska ingå i en konsumentprodukt. Som ett första steg har JonDeTech erhållit en order på ett tjänsteprojekt som levereras under andra kvartalet 2022. Projektet är det första inom ramen för det nya kunderbjudandet baserat på en IR-sensor i kisel (JIRS10) kombinerad med egenutvecklad sensormjukvara och know-how.


JonDeTech signs project agreement with a Taiwanese component manufacturer regarding optimization of IR sensors

JonDeTech has for some time been in a dialogue with a Taiwanese component manufacturer to develop a customized sensor that, together with algorithms for contactless temperature measurement and presence detection, will be included in a consumer product. As a first step, JonDeTech has received an order for a service project to be delivered during the second quarter of 2022. The project is the first within the new customer offering based on an IR sensor in silicon (JIRS10) combined with proprietary sensor software and know-how.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted